Четвер 07 липня 2022 р. 02:24 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Регуляторна політика

 

Звіт про повторне відстеження
результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 серпня 2017 року № 363 
«Про затвердження Порядку надання відомостей про склад сім'ї та/або 
зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»

 

 

 

Звіт розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" (зі змінами).

Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 серпня 2017 року № 363 "Про затвердження Порядку надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб".

Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акта:

визначення чіткого порядку, процедур та термінів надання/отримання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

Строк виконання заходів з відстеження: з 21 по 31 січня 2019 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження результативності: статистичний (шляхом моніторингу).

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: аналіз статистичних та даних, отриманих шляхом опитування та моніторингу щодо кількості звернень/наданих адміністративних послуг з надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова та на віддалених робочих місцях адміністраторів.

Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта.

Порядок надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб визначає механізм та організацію роботи з надання уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу житла у державному та громадському житловому фонді, члену житлово-будівельного кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-якій особі, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні (будинку), іншій заінтересованій особі у випадках, передбачених законами України, відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб на території м. Чернігова.

Надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, у тому числі у житлових приміщеннях/будинках індивідуальної житлової забудови, що перебувають у приватній власності, здійснюється управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради за даними реєстру територіальної громади міста Чернігова та картотек з питань реєстрації фізичних осіб на території міста Чернігова, які знаходяться у його розпорядженні (на балансі) та були передані управлінню адміністративних послуг Чернігівської міської ради житлово-експлуатаційними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, структурними підрозділами УДМС України в Чернігівській області, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб на території міста Чернігова.

Відомості про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб надаються адміністраторами управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради на віддалених робочих місцях за адресами комунальних підприємств "Деснянське", "Новозаводське", "ЖЕК-10", "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради:

КП "Деснянське", вулиця Академіка Павлова, буд. 13, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані:

у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі та/або обслуговуванні у комунального підприємства "Деснянське" Чернігівської міської ради;

у багатоквартирних будинках, які знаходяться у межах території обслуговування КП "Деснянське" Чернігівської міської ради та перебувають на балансі та/або обслуговуванні у інших житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, організацій, що передали картотеки з питань реєстрації фізичних осіб до управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;

КП "Новозаводське", проспект Перемоги, буд. 15, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані:

у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі та/або обслуговуванні у комунального підприємства "Новозаводське" Чернігівської міської ради;

у багатоквартирних будинках, які знаходяться у межах території обслуговування КП "Новозаводське" Чернігівської міської ради та перебувають на балансі та/або обслуговуванні у інших житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, організацій, що передали картотеки з питань реєстрації фізичних осіб до управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;

КП "ЖЕК-10", вулиця Доценка, буд. 25б, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані:

у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі та/або обслуговуванні у комунального підприємства "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради;

у багатоквартирних будинках, які знаходяться у межах території обслуговування КП "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради та перебувають на балансі та/або обслуговуванні у інших житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, організацій, що передали картотеки з питань реєстрації фізичних осіб до управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

КП "ЖЕК-13", вулиця Незалежності, буд. 14а, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані:

у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі та/або обслуговуванні у комунального підприємства "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради;

у багатоквартирних будинках, які знаходяться у межах території обслуговування КП "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради та перебувають на балансі та/або обслуговуванні у інших житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, організацій, що передали картотеки з питань реєстрації фізичних осіб до управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

Відомості про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб у житлових приміщеннях/будинках індивідуальної житлової забудови, що перебувають у приватній власності, за бажанням суб’єкта звернення (заявника) можна отримати в:

Центрі надання адміністративних послуг міста Чернігова по вул. Рокоссовського, 20а, м. Чернігів (не залежно від територіального розташування будинку у межах міста Чернігова);

КП "Деснянське" Чернігівської міської ради, вул. Академіка Павлова, буд. 13, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані у житлових приміщеннях/будинках індивідуальної житлової забудови, що перебувають у приватній власності, та знаходяться на території Деснянського району міста Чернігова;

КП "Новозаводське" Чернігівської міської ради, проспект Перемоги,
буд. 15, м. Чернігів – щодо осіб, які зареєстровані у житлових приміщеннях/будинках індивідуальної житлової забудови, що перебувають у приватній власності, та знаходяться на території Новозаводського району міста Чернігова.

Надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб на території міста Чернігова, картотеки з питань реєстрації яких не передані до управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради відповідними житлово-експлуатаційними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, здійснюється цими житлово-експлуатаційними організаціями, підприємствами, установами та організаціями згідно з вимогами, встановленими цим Порядком:

у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків;

у багатоквартирних будинках, в яких за договором із співвласниками будинку (від імені співвласників багатоквартирного будинку – уповноваженою особою виконавчого органу міської ради, за рішенням якого призначається управитель) належне утримання та ремонт спільного майна будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб забезпечує управитель багатоквартирного будинку – управителями багатоквартирних будинків;

у будинках житлових кооперативів – житловими кооперативами;

у будинках житлово-будівельних кооперативів – житлово-будівельними кооперативами;

у відомчих та інших будинках (гуртожитках) – підприємствами (організаціями), що обслуговують ці житлові будинки (гуртожитки);

Відомості про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб надаються у день звернення заявника на підставі інформації, котра на дату звернення заявника знаходиться в розпорядженні управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради або житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації, які забезпечують ведення відповідних картотек з питань реєстрації фізичних осіб самостійно (картотеки не передано управлінню адміністративних послуг Чернігівської міської ради).

У разі необхідності надання додаткової інформації та/або документів, необхідних для надання/уточнення затребуваних заявником відомостей, строк надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб продовжується на термін надання заявником відповідної інформації/документів або отримання відповідної інформації від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Чернігівській області (колишній адресно-довідковий підрозділ), але не більше п’яти робочих днів.

 

Кількість звернень за наданням відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Назва показника

2017 рік

2018 рік

Надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

(в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова)

5660

12221

Надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

(на відділених робочих місцях адміністраторів)

30094

53885

Усього:

35754

66106

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

У результаті впровадження регуляторного акту чітко визначено організаційно – правові засади порядку надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, механізм та організацію роботи з надання уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу житла у державному та громадському житловому фонді, члену житлово-будівельного кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-якій особі, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні (будинку), іншій заінтересованій особі у випадках, передбачених законами України, відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб на території міста Чернігова.

Надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб у Центрі надання адміністративних послуг міста Чернігова та на віддалених робочих місцях адміністраторів дозволяє оптимізувати та спростити процес їх надання, забезпечити зручність та комфортність умов надання цієї адміністративної послуги.

В результаті впровадження регуляторного акта додаткові витрати суб’єктів звернення на отримання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб відсутні.

Згідно з відповідними положеннями Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова з метою контролю за дотриманням порядку, процедур та термінів надання адміністративних послуг, зокрема, з задання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, вивчення громадської думки, проводиться моніторинг – систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова та на віддалених робочих місцях адміністраторів.

З метою постійного інформування суб’єктів звернення, інформація про адміністративні послуги, порядок їх надання, про законодавчо-нормативні зміни з питань надання відповідних послуг та інша актуальна інформація щодо порядку надання і переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, у тому числі на відділених робочих місцях адміністраторів,  розміщена на офіційному Порталі адміністративних послуг м. Чернігів https://www.admincher.gov.ua.

На місцевому телеканалі "Новий Чернігів" періодично оновлюється інформація та транслюються телевізійні передачі із циклу "Корисно знати: про роботу Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова", у місцевій пресі надається інформація щодо роботи Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова.

Представники управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради приймають участь у навчально-практичних семінарах республіканського та обласного рівня з питань надання адміністративних послуг та місцевого самоврядування.

  

 


Начальник управління
адміністративних послуг
Чернігівської міської ради                                                                                         М. К. Овсяник

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.