Неділя 27 листопада 2022 р. 00:57 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Регуляторна політика

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Чернігівської міської ради від 29 грудня 2016  року № 14/VІІ-8 «Про внесення змін та доповнень до  Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних  послуг м. Чернігова»

 

Звіт розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" (зі змінами).

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Чернігівської міської ради
від 29 грудня 2016  року № 14/VІІ-8 "Про внесення змін та доповнень до
 Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних
послуг м. Чернігова" (відстеження результативності регуляторного акту проводиться в цілому - рішення Чернігівської міської ради від 26 грудня 2012  року "Про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова" (28 сесія 6 скликання) зі змінами та доповненнями (33 сесія, 45 сесія 6 скликання; № 14/ VІІ - 8)).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

- приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України з питань надання адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, порядку та процедур надання адміністративних послуг і забезпечення можливості отримання жителями міста та області усіх, або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються місцевими і територіальними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в одному приміщенні;

- удосконалення взаємодії місцевих і територіальних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у сфері організації надання адміністративних послуг;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг;

- спрощення порядку і процедур надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03 по 07 грудня  2018 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний (шляхом моніторингу).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: аналіз статистичних та даних, отриманих шляхом опитування та моніторингу, які включають в себе:

кількість адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова згідно з затвердженим Переліком;

кількість наданих адміністративних послуг;

кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

витрати часу на отримання адміністративних послуг;

відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним в інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:

Кількість адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова за принципами "єдиного вікна" згідно з Переліком  зі змінами, затвердженими рішеннями виконавчого комітету міської ради:

від 19.11.2012 № 305

92 (жовтень 2012 – жовтень 2013 років)

від 18.11.2013 № 342

157 (з листопада 2013 року)

від 16.06.2014 № 170

160 (з червня 2014 року)

від 06.10.2014 № 281

173 (з жовтня 2014 року)

від 21.04.2015 № 95

198 (з квітня 2015 року)

від 20.05.2016 № 205

187 (з травня 2016 року)

від 15.12.2016 № 574

204 (з грудня 2016 року)

від 30.08.2017 № 362

209 (з вересня 2017 року)

 


 

 

Назва показника

Оди-ниця виміру

Жовтень – грудень 2012 року

2013
рік

2014
рік

2015  
рік

2016
рік

2017
рік

1.

Кількість звернень до учасників ЦНАП, усього:

 

од.

 

 

52033

 

111911

 

161326

 

179881

 

307968

у середньому за місяць:

од.

 

4336

9326

13444

14990

25664

2.

Кількість звернень з заявами за отриманням адміністративних послуг, усього, у тому числі:

 

од.

 

2373

 

23324

 

49432

 

67235

 

69621

 

121718

 

Адміністративні послуги, усього,
     у тому числі:

 

од.

702

 

3441

 

7811

 

15093

11156

10666

суб’єкти господарювання

од.

173

580

484

1907

2622

1992

фізичні особи

од.

529

2861

7327

13186

8534

8674

 

Видача документів дозвільного характеру, усього, у тому числі:

 

од.

 

1671

 

7220

 

7309

 

6478

 

5710

 

9349

юридичні особи

од.

 

 

6755

5739

4924

6326

фізичні особи-підприємці

од.

 

 

544

748

786

3023

 

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, усього,  у тому числі:

 

 

од.

 

 

 

з липня

12917

 

 

28524

 

 

25499

 

 

14187

 

 

12852

юридичні особи

од.

 

 

13249

15126

4475

3493

фізичні особи

од.

 

 

15275

10373

9712

9359

 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, усього: у тому числі:

 

од.

 

 

з серпня 5788

 

17102

 

10845

 

11537

юридичні особи

од.

 

 

2655

3214

6350

5279

фізичні особи

од.

 

 

1386

5881

4495

6258

запити з ДРП

од.

 

 

1747

8007

 

 

 

Державна реєстрація земельних ділянок, усього, у тому числі:

 

од.

 

 

 

 

3054

 

3474

 

1500

юридичні особи

од.

 

 

 

579

708

399

фізичні особи

од.

 

 

 

2475

2766

1101

 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;  надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб (далі – реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з квітня 24249

 

 

 

 

 

 

75814

3.

Кількість звернень за отриманням консультацій

од.

 

8 405

18457

38472

44239

68823

4.

Кількість звернень за отриманням результату надання адміністративних послуг усього,

у тому числі:

 

од.

 

 

20304

 

43922

 

55619

 

66021

 

117427

адміністративних послуг

од.

 

2955

4913

12209

10940

9493

адміністративних послуг дозвільного характеру

 

од.

 

6621

3869

5471

5199

8695

реєстрації ЮО, ФОП та ГФ

од.

 

10728

26034

25499

14187

12852

реєстрації речових прав

од.

 

 

3440

9603

7972

8577

реєстрації земельних ділянок

од.

 

 

 

2837

3474

1996

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

од.

 

 

 

 

 

24249

 

75814

5.

Кількість відмов суб'єктів надання адміністративних послуг у задоволенні заяв суб’єктів звернення, усього:

у тому числі:

од.

 

 

1085

 

844

 

1513

 

1161

 

1349

у % відношенні до кількості звернень (заяв) на отримання послуг:

 

%

 

 

4,65

 

1,7

 

2,25

 

1,67

 

1,1

адміністративних послуг

 

од.

%

 

486

14,1

329

4,2

381

2,5

722

6,47

484

4,5

адмінпослуг дозвільного характеру

 

од.

%

 

599

8,3

507

6,9

533

8,2

354

6,19

821

8,8

реєстрації речових прав

 

од.

%

 

 

8

0,1

491

2,9

20

0,18

34

0,3

реєстрації земельних ділянок

од.

%

 

 

 

108

3,5

43

1,24

-

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

од.

%

 

 

 

 

22

0,09

34

0,29


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

У результаті впровадження регуляторного акту та внесення до нього відповідних змін приведено у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про Державний земельний кадастр" та інших нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова.

У результаті внесення змін до регуляторного акту оптимізовано, удосконалено та спрощено процедури і порядок надання адміністративних послуг, які надаються місцевими і територіальними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, удосконалено їх взаємодію та координацію дій у сфері організації надання адміністративних послуг.

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг
м. Чернігова визначає організаційні принципи роботи працівників виконавчих органів міської ради, представників місцевих органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та встановлює механізм організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників надання адміністративних послуг.

Адміністративні послуги, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру та прийняття декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, в рамках роботи Центру надаються через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Адміністративні послуги з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надаються державним реєстратором.

Адміністративні послуги з державної реєстрації громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, надаються через уповноважену особу суб’єкта державної реєстрації шляхом розмежування на "фронт-офіс" та "бек-офіс".

Адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надаються через адміністратора/державного реєстратора шляхом розмежування на "фронт-офіс" та "бек-офіс".

Адміністративні послуги з державної реєстрації земельних ділянок/обмежень у використанні земель; внесення до Державного земельного кадастру відомостей/змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру надаються через адміністратора/адміністратором (надання відомостей з державного земельного кадастру у випадках, визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр").

 Адміністративні послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні надаються адміністратором в день подання особою або її представником документів.

Адміністративні послуги з надання відомостей про склад сім'ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб надаються адміністратором.

Надання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" дозволяє оптимізувати та спростити процес надання адміністративних послуг, у тому числі без залучення суб’єкта звернення, чітко визначити порядок і контролювати терміни надання адміністративних послуг, оперативно вирішувати питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпечити комфортність умов надання послуг та надання консультацій суб’єктам звернень представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова за встановленим графіком, мінімізувати корупційну складову, що в цілому сприяє налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру та формуванню в суспільстві позитивного іміджу влади.

За рахунок контролю з боку адміністраторів за термінами та порядком надання адміністративних послуг скоротилась (у рази) кількість порушень термінів та порядку надання адміністративних послуг, особливо у порівнянні з тим, коли послуги надавались суб’єктами їх надання безпосередньо. Значно зменшилась кількість безпідставних відмов та відмов, наданих за формальними ознаками; зменшились кількість випадків вимагання суб'єктами надання адміністративних послуг надання суб’єктами звернення додаткових документів.

Крім того, на кожне таке порушення з боку адміністративного органу, йде відповідне реагування з попередженням про недопущення порушень з боку структурного підрозділу Чернігівської міської ради – управління адміністративних послуг, створеного відповідно до пункту 5 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", у тому числі шляхом інформаційних запитів адміністратора.

В результаті впровадження регуляторного акта додаткові витрати суб’єктів звернення на отримання адміністративних послуг відсутні. В Центрі надання адміністративних послуг міста  Чернігова суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора/ державного реєстратора/державного кадастрового реєстратора або спеціаліста-консультанта відповідного суб'єкта надання адміністративних послуг, що суттєво скорочує його часові та фінансові витрати.

В процесі відстеження результативності регуляторного акту в цілому – Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова із внесеними змінами, рішеннями виконавчого комітету Чернігівської міської ради було внесено зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, якими розширено цей перелік до 209 адміністративних послуг.

Згідно з відповідними положеннями Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова з метою відстеження результативності цього регуляторного акту, контролю за дотриманням порядку, процедур та термінів надання адміністративних послуг, вивчення громадської думки, проводиться моніторинг – систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з наданням адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова.

З метою постійного інформування суб’єктів звернення про адміністративні послуги, порядок їх надання, зокрема, про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова, про законодавчо-нормативні зміни з питань надання відповідних послуг та інша актуальна інформація щодо порядку надання і переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, розміщена на офіційному Порталі адміністративних послуг м. Чернігів https://www.admincher.gov.ua.

На місцевому телеканалі "Новий Чернігів" періодично оновлюється інформація та транслюються телевізійні передачі із циклу "Корисно знати: про роботу Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова", у газеті "Чернігівські відомості", "Семь дней" – надається інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративних послуг
м. Чернігова.

Представники управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради прийняли участь у 7 - 2013 рік, 8 - 2014 рік, 11 – 2015 рік, 19 – 2016 рік, 18 – 2017 рік, навчально-практичних семінарах республіканського та обласного рівня з питань надання адміністративних послуг та місцевого самоврядування.

З метою удосконалення та спрощення процесу надання адміністративних послуг, приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" профільних законодавчо-нормативних документів з питань надання відповідних адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, через центри надання адміністративних послуг, управлінням адміністративних послуг Чернігівської міської ради було підготовлено та за підписом міського голови або його заступників протягом 2013 – 2017 років направлено до Державної регуляторної служби України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної міграційної служби, близько 80 листів із зауваженнями та пропозиціями до деяких проектів регуляторних актів / пропозиціями щодо удосконалення діючих профільних законодавчо-нормативних актів та приведення їх у відповідність до законодавства з питань надання адміністративних послуг, у тому числі видачі документів дозвільного характеру, оптимізації механізму та етапів надання адміністративних послуг, функціонуванню автоматизованої системи "Реєстр територіальних громад" Державної міграційної служби України, взаємодії між Державними реєстрами.

У 2014 – 2017 роках на території міста в місцях найбільш насичених транспортних та пішохідних потоків на рекламоносіях "сіті-лайт" розміщено рекламу Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова; виготовлені та розповсюджуються тематичні буклети ЦНАП.

 

 

 
Заступник начальника управління 
адміністративних послуг 
Чернігівської міської ради                                                                                                           Г. О. Рязанцева

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.