Понеділок 27 березня 2023 р. 15:45 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Інформація про роботу фонду комунального майна

Надзвичайно важливим завданням для органів місцевої влади на шляху створення та розвитку власної матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування є здійснення позитивних перетворень в управлінні комунальною власністю міста, підвищення ефективності управління та формування з урахуванням перспектив розвитку оптимальної в кількісному та якісному вимірах комунальної власності міста.

Відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 29.06.2017 року №21/VІІ-12 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Чернігова» станом на 01.01.2017 у комунальній власності територіальної громади
м. Чернігова обліковується:

1522 об’єктів нерухомого майна на суму 1 216 808,4 тис.грн.;

1997 об’єктів житлового фонду на суму 10 436 741,6 тис.грн.;

785 транспортних засібів на суму 401 543,6 тис.грн.

 

Це об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, торгівлі, побутового обслуговування, житлового фонду. Розподіл об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова наведений у наступній діаграмі.

 

На підставі Переліку фондом комунального майна міської ради укладено 46 договорів на закріплення майна, з них 590 об’єктів за 18 договорами на праві господарського відання та 666 об’єктів за 28 договорами на праві оперативного управління з підприємствами, установами, закладами та організаціями.

Протягом 2017 року прийнято у комунальну власність територіальної громади
м. Чернігова 22 квартири, 31 відрізок зовнішніх інженерних мереж, 88 залізобетонних колодязів, 1 насосну станцію, 3 ШГРП та 248 об’єктів (елементів) благоустрою дитячих (ігрових та спортивних) майданчиків.

Прийняті у комунальну власність мережі електро-, газопостачання передаються за договорами господарського відання відповідно ПАТ «Чернігівобленерго» та
ПАТ «Чернігівгаз», мережі теплопостачання за договорами оренди
ПАТ «Облтеплокомуненерго» та ТОВ фірмі «ТехНова», мережі водопостачання – до статутного капіталу КП «Чернігівводоканал».

Відчуження, списання, передача основних засобів здійснюються відповідно до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернігова, затвердженого рішенням міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання), зі змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями міської ради від 07 червня 2013 року, від 26 жовтня 2017 року, згідно з яким фонд комунального майна міської ради погоджує відчуження та списання майна, що перебуває на балансі суб’єктів господарювання та готує рішення виконавчого комітету з цих питань щодо орендованого майна та майна, яке перебуває на балансі фонду комунального майна.

Робочою групою з питань доцільності списання майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова прийнято рішення щодо списання 32 транспортних засобів.

Затверджений перелік транспортних засобів, які підлягають відчуженню шляхом їх продажу на аукціоні у кількості сім штук. У 2017 році за результатами аукціонів було продано 2 транспортні засоби на загальну суму 39,8 тис. грн. (крім того ПДВ до державного бюджету 7,96 тис. грн.).

З метою контролю за правильністю здійснення оцінки майна, дотримання нормативно-правових актів з оцінки та згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» фахівцями фонду, які мають відповідні кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, у встановлені законодавством строки здійснено рецензування 230 звітів про оцінку майна.

Для забезпечення безперебійної роботи з питань рецензування звітів про оцінку два спеціалісти фонду пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів. Також у 2017 році було складено іспити та отримані сертифікати оцінювачів ще двома спеціалістами.

Проводиться робота з оформлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності: за 2017 рік виготовлено 191 інвентаризаційну справу та оформлено правовстановлюючі документи на 145 об’єктів.

Проведено обстеження технічного стану приміщень комунальної власності для прийняття рішення стосовно їх подальшого використання, а саме:

- вул. Гетьмана Полуботка, 8;

- вул. Шевченка,13;

- проспект Миру,74.

Приватизація

Приватизація - це тривалий багатогранний процес, який безпосередньо сприяє покращенню надання послуг у сфері торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, позитивним зрушенням у розвитку малого та середнього бізнесу в місті.

Процеси приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова відбуваються згідно з законодавчо-нормативною базою з питань приватизації та оренди, визначеними правовими засадами оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, а також достатньо сформованої ринкової інфраструктури об’єктів комерційної нерухомості.

Рішеннями міської ради від 29.12.2016 №14/VІІ-31, 24.03.2017 №18/VІІ-4, 21.04.2017 №19/VІІ-10, 29.06.2017 №21/VІІ-10, 17.08.2017 №22/VІІ-9, 26.10.2017 №24/VІІ-12 затверджені Переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2017 році, до яких включено 31 об’єкт, 3 з яких підлягають приватизації шляхом викупу, 9 - шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни та 19 - шляхом продажу на аукціоні.

У 2017 році приватизовано 13 об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова: 6 об’єктів – на аукціоні; 7 об’єктів шляхом викупу (3 - викуп, 4 - одна заява на аукціон). Укладено договори купівлі-продажу на суму (комунальна частка) 4197,7 тис.грн., крім того ПДВ – 839,5 тис. грн., всього з урахуванням ПДВ – 5037,2 тис. грн.

У міському бюджеті на 2017 рік були заплановані надходження коштів від приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова у сумі 3950,0 тис. грн.

За 2017 рік до міського бюджету було перераховано 5144,7 тис. грн., що становить 130% планового завдання (крім того ПДВ до державного бюджету – 1028,9 тис. грн.).

Рішенням Чернігівської міської ради від 21.12.2017 року № 26/VІІ-8 затверджено Переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2018 році, до яких включено 20 об’єктів: 12 - шляхом продажу на аукціоні, 7 - шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни та 1 об’єкт, що підлягає приватизації шляхом викупу.

Оренда

Передача комунального майна в оренду є одним з найпоширеніших та ефективних методів управління комунальною власністю.Надходження від плати за користування майном до міського бюджету мають довготривалий характер. Оренда комунального майна сприяє його збереженню та розвитку підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2018 на балансі фонду комунального майна міської ради знаходиться 83 об'єкта комунальної власності.

Фондом комунального майна міської ради станом на 01.01.2018 укладено 169 договорів оренди, з них 2 договори оренди цілісних майнових комплексів, які забезпечують теплопостачання міста.

Загальна орендована площа приміщень по всім договорам оренди нерухомого майна складає - 31 756,4 кв.м., з них  сплачують орендну плату:

- 1 грн. на рік по 66 договорам, ( площа оренди – 18 664,7 кв.м.), у тому числі: міський бюджет (28) – 4 433,3 кв.м., обласний бюджет (1) - 491,7 кв.м., державний бюджет (18) – 7 644,6 кв.м., громадські та інші організації (17) –    5 933,7 кв.м., інші (2) – 161,4 кв.м.

- більше 1 грн. по 105 договорам, ( площа оренди – 13 091,7 кв.м.).

Сума надходжень за 2017 рік від орендної плати до міського бюджету складає 41900,8 тис. грн., що становить 118,6 % від запланованої 35326,0 тис. грн. У тому числі: за цілісні майнові комплекси – 37711,7 тис. грн. (115,8 % від плану -  32566,0 тис. грн.),  за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно –  4189,1 тис. грн. (151,8 % від плану – 2760,0 тис. грн.).

У порівнянні з 2016 роком ( 32693,5 тис. грн.) надходження від орендної плати до міського бюджету зросли на 9207,3 тис. грн. (28,16%). 

 

З метою приведення розміру орендної плати за користування комунальним майном до ринкового рівню та збільшення надходжень від оренди рішенням Чернігівської міської ради від 26 січня 2017 року №  15/VII-11 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду, внесені зміни, якими, зокрема:

- змінені розміри орендних ставок за окремими напрямками використання нерухомого майна комунальної власності;

- проведено зонування території м. Чернігова, встановлені коефіціенти та розміри мінімальної орендної плати за 1 кв.м в залежності від розташування об’єкта оренди.

У результаті цих змін надходження до міського бюджету від  орендної плати за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно збільшилося на 1089,7 тис. грн. за підсумками року.

Фондом комунального майна міської ради за 2017 рік  розміщено  11 оголошень про наміри щодо передачі в оренду 27 об’єктів нерухомого майна, за результатами яких укладено 14 договорів оренди, також укладено  11 договорів оренди, укладення яких не потребує розміщення оголошення про наміри щодо передачі в оренду.

Комунальними підприємствами та бюджетними установами оголошено                        46 намірів щодо передачі в оренду 60 об’єктів нерухомого майна, за якими  фондом комунального майна міської ради у 2017 році погоджено 46 договорів оренди.

У звітному періоді проведено 4 конкурси на право укладення договору оренди і укладено чотири договори оренди

На підставі виданих фондом комунального майна міської ради дозволів комунальними підприємствами і бюджетним установам станом на 01.01.2018 укладено 354 договори оренди (відповідно: освіта - 101,  охорона здоров’я - 164,  культура - 7, комунальні підприємства - 49 та комунальні установи - 33).

 Кошти від орендної  плати по цим договорам оренди відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, затвердженої рішенням міської ради від 30.07.2007 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями,  залишаються у розпоряджені комунальних підприємств (поповнення обігових коштів) та бюджетних установ.

Фонд комунального майна міської ради проводить постійний аналіз ефективності використання орендованого комунального майна, контролює своєчасність і повноту надходжень орендної плати, стан орендованого майна, використання його за призначенням.

За 2017 рік надіслано 75 претензій орендарям, які несвоєчасно сплачували кошти за оренду, до виконавчої служби на виконання подано документи на стягнення з боржників з орендної плати та плати за користування майном на суму 173,1 тис. грн.

Подано 4 позови для стягнення заборгованості з орендарів боржників на суму 1344,9 тис. грн. З них під час судового провадження погашено  39,6 тис. грн.

Від державної виконавчої служби за рішеннями судів надійшло коштів у розмірі 156,3 тис. грн.

З метою більшої зручності користувачів, за пропозицією фонду комунального майна міської ради, інформація, яка розміщувалася у підрозділі «Комунальна власність», розділу «Про місто» сайту міської ради перенесена у підпідрозділи: «Інформація про роботу фонду комунального майна», «Оголошення», «Нормативні документи», «Об’єкти комунальної власності». 

У підпідрозділі «Об’єкти комунальної власності» розміщені:  

- переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова,  

- перелік вільних приміщень комунальної власності територіальної громади
м. Чернігова, які пропонуються для передачі в оренду;

- переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади  м. Чернігова, які підлягають приватизації у 2018 році;

- перелік об'єктів, наданих в оренду фондом комунального майна Чернігівської міської ради;

- перелік будівель, переданих в управління  фонду комунального майна міської ради.

Також у підрозділі «Комунальна власність», розділу «Про місто» сайту міської ради розміщена мапа м. Чернігова, на якій відмічені об’єкти комунальної власності, які пропонуються для передачі в оренду або підлягають приватизації, з інформацією про об’єкт та можливістю перегляду його фотографій.

 

Протягом 2017 року фондом комунального майна міської ради підготовлено рішень міської ради – 32, виконавчого комітету – 21 та розпоряджень -12, опрацьовано вхідної кореспонденції -2735, вихідної – 1813.

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.