Вівторок 16 серпня 2022 р. 16:00 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
(четверта сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

 від  28  грудня 2010 р.
               м. Чернігів

 Про міський бюджет на 2011 рік

 Відповідно до пункту 23 статті 26 та статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” міська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 765 492,748 тис.грн., з них відповідно до додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, – 125 789,6 тис.грн. 

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 706 450,865 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету - 59 041,883 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 25 413,237 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 764 995,268 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 702 343,043 тис.грн. та видатків спеціального фонду міського бюджету - 62 652,225 тис.грн.: за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 607,822 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 607,822 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3 607,822 тис.грн., згідно з додатком 6 до цього рішення.

 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500,0 тис.грн.

 6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік згідно з додатком 4 до цього рішення:

 6.1 Інші дотації бюджетам районів у місті Чернігові у сумі 22 512,107 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 12 068,454 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 10 443,653 тис.грн.;

 6.2. Субвенції з загального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 226 413,6 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 138 862,9 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 87550,7 тис.грн.:

 6.2.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 146 962,8 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 88 447,1 тис.грн., 

бюджету Новозаводського району в сумі 58 515,7 тис.грн.;

 6.2.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 76 753,8 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 48 763,1 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 27 990,7 тис.грн.;

 6.2.3. На надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 100,2 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 1 386,3 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 713,9 тис.грн.;

 6.2.4. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 37,3 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 18,1 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 19,2 тис.грн.;

 6.2.5. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 528,5 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 248,3 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 280,2 тис.грн.;

 6.2.6. На збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – 31,0 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Новозаводського району в сумі 31,0 тис.грн.;

 6.3. Інші субвенції з загального фонду обласного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 689,1 тис.грн.,

 у тому числі:

бюджету Деснянського району – 390,27 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району – 298,83 тис.грн.:

 6.3.1. На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 467,0 тис.грн.,  

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 238,17 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 228,83 тис.грн.

 6.3.2. На поховання учасників бойових дій – 222,1 тис.грн., 

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 152,1 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 70,0 тис.грн.

 6.4. Субвенція з загального фонду міського бюджету обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 714,8 тис.грн.

 6.5. Субвенцію зі спеціального фонду державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги”, що передається до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 1,7 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Новозаводського району в сумі 1,7 тис.грн.

 У міжсесійний період дозволити розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І.І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2011 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів та коштів інших субвенцій між міським бюджетом та бюджетами Деснянського і Новозаводського районів у місті Чернігові, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Установити, що обсяги цільових коштів на 2011 рік, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м.Чернігові у частині іншої дотації (додаток 4), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати у першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася за станом на 01.01.2011 року, за захищеними статтями видатків загального фонду.

На підставі Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” з метою оптимізації органів місцевого самоврядування, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, відповідно до підпункту першого пункту 2 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам забезпечити скорочення 30 відсотків чисельності працівників районних у місті Чернігові рад та їх виконавчих органів.

8. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І.І.) протягом 2011 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджетy відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

9. Установити на 2011 рік обсяг повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 44,5 тис.грн. та надання кредитів із міського бюджету у сумі 541,98 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 500,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 41,98 тис.грн., згідно з додатком 5 до цього рішення.

10. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2011 році буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, згідно з додатком 7 до цього рішення.

11. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 600,0 тис.грн.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

– нарахування на заробітну плату (код 1120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

– забезпечення продуктами харчування (код 1133);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

– поточні трансферти населенню (код 1340);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

13. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету.

У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікацією у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом в частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), та на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання за спеціальним фондом здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І.І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

14. Затвердити у складі видатків міського бюджету на 2011 рік кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 17 310,021 тис.грн. згідно з додатком 8 до цього рішення. 

15. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду міського бюджету на 2011 рік належить вільний залишок коштів міського бюджету.

Залишки коштів спеціального фонду міського бюджету на кінець 2010 року спрямовуються на фінансування видатків за відповідним цільовим призначенням у 2011 році.

16. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2011 рік належать:

75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території міста Чернігова;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова;

плата за користування надрами;

плата за землю;

реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що справляється виконавчими органами Чернігівської міської ради;

місцеві податки і збори (крім єдиного податку), включаючи збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);

фіксований податок, що зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному статтями Бюджетного кодексу України для податку на доходи фізичних осіб відповідно до норм, визначених підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України;

плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів міського бюджету;

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі;

надходження від орендної плати за користування іншим майном, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, затвердженої рішенням міської ради від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями;

державне мито в частині, що належить міському бюджету;

надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій, що накладаються виконавчими органами місцевих у місті Чернігові рад;

надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

трансферти, що надаються  з державного та обласного бюджетів міському бюджету;

інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2011 рік є:

17.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:

17.1.1. Єдиний податок, що зараховується до міського бюджету відповідно до норм, визначених підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України;

17.1.2. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки;

17.1.3. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації);

17.1.4. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);

17.1.5. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради;

17.1.6. Інші надходження, що підлягають зарахуванню до бюджету розвитку місцевих бюджетів відповідно до частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

17.2. 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу у разі реєстрації транспортного засобу на території міста Чернігова.

17.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;

17.4. 75 відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

17.5. Власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

17.6. 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

17.7. 50 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк).

17.8. Цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до міського фондів охорони навколишнього природного середовища.

17.9. Кошти, отримані від повернення кредитів, наданих з міського бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким громадянам.

17.10. Надходження до цільових фондів, утворених міською радою.

17.11. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги”.

17.12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

17.13. Інші надходження, що підлягають зарахуванню до спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно до частини другої статті 69 Бюджетного кодексу України.

18. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, спрямовуються відповідно на:

витрати бюджету розвитку міського бюджету (за рахунок коштів бюджету розвитку, сформованого за рахунок надходжень, визначених пунктом 17.1 цього рішення);

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста (за рахунок надходжень, визначених пунктами 17.1, 17.2, 17.3 та 17.12 до цього рішення);

охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності (за рахунок надходжень, визначених пунктом 17.4 цього рішення);

видатки, пов’язані з організацією послуг, реалізацією продукції та виконанням робіт бюджетними установами та організаціями, інші видатки на утримання цих установ і організацій та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 17.5 цього рішення);

заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктами 17.6, 17.7 та 17.8 цього рішення);

надання пільгового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (за рахунок надходжень, визначених пунктом 17.9 цього рішення);

розвиток інженерно-транспортних мереж та соціальної інфраструктури міста (за рахунок надходжень, визначених пунктом 17.10 цього рішення).

19. Виконавчому комітету Чернігівської міської ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста за позитивним висновком постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Шкурат О.В.).

20. Формування та використання цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова, утвореного міською радою, протягом 2011 року здійснювати відповідно до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігів, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2009 року (45 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями.

21. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

Доручити управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л.В.) установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та подати на затвердження виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

22. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2011 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державного казначейства у м.Чернігові, у межах виділених їм бюджетних асигнувань. 

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядниками бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

23. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

24. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2011 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І.І.);

затвердження переліку об’єктів капітальних вкладень за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І.І.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Тарасовець Ю.М.).

25. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

26. Відповідно до пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) отримувати позики на:

1) покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

2) покриття тимчасових касових розривів міського бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у додатку № 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

27. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

28. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі збору за місця для паркування транспортних засобів, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатках 2, 3 до цього рішення обсягу і наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 30 відсотків від суми збору за місця для паркування транспортних засобів, перерахованих цим підприємством до бюджету.

29. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2010 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році нульову ставку по сплаті до міського бюджету частини прибутку (доходу).

30. Продовжити на 2011 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

31. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними повноваженнями. 

32. Делегувати фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету.

33. Надати право фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) погоджувати Довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам нижчого рівня, підпорядкованих головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету.

34. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2011 року.

35. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

36. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І. Г.) та комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний термін.

37. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.).

  

Міський голова                                                                              О. В. Соколов

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.