Субота 02 липня 2022 р. 14:32 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджетуУКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(п’ятдесята сесія п’ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 травня 2010  року
                м. Чернігів
 


Про міський бюджет на 2010 рік


 Відповідно до пункту 23 статті 26 та статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог Бюджетного кодексу України (зі змінами і доповненнями) та Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” міська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2010 рік у сумі 698 227,6 тис.грн., з них відповідно до додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, – 112 417,1 тис.грн. 

 Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 629 208,7 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету - 69 018,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 11 944,1 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік у сумі 697 930,1 тис.грн. 

 Обсяг видатків загального фонду міського бюджету визначено у сумі 628 908,7 тис.грн., видатків спеціального фонду міського бюджету - 69 021,4 тис.грн.: за функціональною структурою міського бюджету згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 500,0 тис.грн.

 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2010 рік згідно з додатком 4 до цього рішення:

 4.1 Інші дотації бюджетам районів у місті Чернігові у сумі 37 848,001 тис.грн.,

 у тому числі:

 бюджету Деснянського району в сумі 20 163,766 тис.грн., 

 бюджету Новозаводського району в сумі 17 684,235 тис.грн.;

 4.2. Субвенції з загального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті, у сумі 160 250,950 тис.грн.,

 у тому числі:

 бюджету Деснянського району в сумі 95 282,4 тис.грн.,

 бюджету Новозаводського району в сумі 64 968,55 тис.грн.:

 4.2.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 128 465,0 тис.грн.,

 у тому числі:

 бюджету Деснянського району в сумі 75 126,3 тис.грн., 

 бюджету Новозаводського району в сумі 53 338,7 тис.грн.;

 4.2.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 29 244,1 тис.грн.,

 у тому числі:

 бюджету Деснянського району в сумі 18 719,8 тис.грн.,

 бюджету Новозаводського району в сумі 10 524,3 тис.грн.;

 4.2.3. На надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 190,35 тис.грн.,

 у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 1 269,0 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 921,35 тис.грн.;

4.2.4. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 30,1 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 19,0 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 11,1 тис.грн.;

4.2.5. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках” – 321,4 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 148,3 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 173,1 тис.грн.;

4.3. Інші субвенції з загального фонду обласного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті, у сумі 628,8 тис.грн.,

 у тому числі:

бюджету Деснянського району – 340,7 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району – 288,1 тис.грн.:

4.3.1. На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –,469,2 тис.грн.,  

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 255,2 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 214,0 тис.грн.

4.3.2. На поховання учасників бойових дій – 159,6 тис.грн., 

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 85,5 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 74,1 тис.грн.

4.4. Субвенції зі спеціального фонду державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що передаються до бюджетів районів у місті, у сумі 26 563,8 тис.грн.,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 16 421,0 тис.грн.,

бюджету Новозаводського району в сумі 10 142,8 тис.грн.

Установити, що обсяги цільових коштів на 2010 рік, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м.Чернігові у частині іншої дотації (додаток 4), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати у першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася за станом на 01.01.2010 року, за виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду міської ради та благоустрою міста.

У міжсесійний період дозволити розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2010 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів між міським бюджетом та бюджетами Деснянського і Новозаводського районів у місті Чернігові, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та коштів інших субвенцій.

5. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2010 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6. Установити на 2010 рік обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 44,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – у сумі 44,5 тис.грн., та розподіл надання кредитів із міського бюджету у сумі 341,98 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 300,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 41,98 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити перелік об’єктів згідно з додатком 6 до цього рішення, фінансування яких буде здійснюватись у 2010 році за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету.

8. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 1 624,332 тис.грн.

9. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2010 рік у сумі 600,0 тис.грн.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

11. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету.

У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікацією у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо за загальним та спеціальним фондами здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

12. Затвердити на 2010 рік у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 14 729,087 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення. 

13. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду міського бюджету на 2010 рік належить вільний залишок коштів міського бюджету.

Залишки коштів спеціального фонду міського бюджету на кінець бюджетного року спрямовуються на фінансування видатків за відповідним цільовим призначенням у 2010 році.

14. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2010 рік належать:

75 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території міста Чернігова;

податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова;

платежі за користування надрами;

75 відсотків плати за землю;

податок на промисел;

плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами));

місцеві податки і збори;

єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов’язкове соціальне страхування) відповідно до норм, визначених статтею 34 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів;

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі;

надходження від орендної плати за користування іншим майном, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, затвердженої рішенням міської ради від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями;

державне мито в частині, що належить міському бюджету;

надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій, що накладаються виконавчими органами місцевих у місті Чернігові рад;

надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів;

інші надходження, передбачені законом.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2010 рік є:

15.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:

15.1.1. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі;

15.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

15.1.3. Кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету;

15.1.4. Субвенції з державного та обласного бюджетів.

15.2. 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих на території міста Чернігова.

15.3. Власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

15.4. 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.

15.5. 20 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

15.6. Кошти, отримані від повернення кредитів, наданих з міського бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким громадянам.

15.7. Надходження до цільових фондів, утворених міською радою.

15.8. Субвенції з державного та обласного бюджетів.

15.9. Інші надходження, передбачені законом.

16. Установити, що у 2010 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, спрямовуються відповідно на:

капітальні вкладення (за рахунок коштів бюджету розвитку, сформованого за рахунок надходжень, визначених пунктом 15.1 цього рішення);

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування та доріг комунальної власності у місті Чернігові (за рахунок надходжень, визначених пунктами 15.2 та 15.8 до цього рішення);

видатки, пов’язані з організацією послуг, реалізацією продукції та виконанням робіт бюджетними установами та організаціями, інші видатки на утримання цих установ і організацій та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 15.3 цього рішення);

заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктами 15.4 та 15.5 цього рішення).

надання пільгового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (за рахунок надходжень, визначених пунктом 15.6 цього рішення);

розвиток інженерно-транспортних мереж та соціальної інфраструктури міста (за рахунок надходжень, визначених пунктом 15.7 цього рішення).

17. Відповідно до абзацу 3 пункту 2 статті 47 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” затвердити напрями використання коштів спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у 2010 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у м. Чернігові, що належать до комунальної власності, на загальну суму 7 468,3 тис.грн. згідно з додатком 8 до цього рішення. 

18. На підставі пункту 11 статті 47 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” формування та використання цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова, утвореного міською радою, протягом 2010 року здійснювати відповідно до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігів, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2009 року (45 сесія 5 скликання).

19. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2010 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державного казначейства у м.Чернігові, у межах виділених їм бюджетних асигнувань. 

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

20. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

21. У міжсесійний період, у виключних випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2010 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.);

затвердження переліку об’єктів капітальних вкладень за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Бережний В.М.).

22. На виконання статей 26 та 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” делегувати право управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л.В.) установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах за кожною бюджетною установою, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

23. Відповідно до статті 18 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

24. Відповідно до статті 50 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Відповідно до статті 50 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В.Е.) отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

25. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

26. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі ринкового збору, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатках 2, 3 до цього рішення обсягу і наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 30 відсотків від суми ринкового збору, а також до 10 відсотків від суми збору за припаркування автотранспорту, перерахованих цим підприємством до бюджету.

Доручити фінансовому управлінню міської ради (Бистров В.Е.) довести до адміністрації підприємств, що мають у своєму підпорядкуванні ринки, заплановані розрахункові обсяги ринкового збору, враховані в загальному обсязі ринкового збору доходної частини міського бюджету на 2010 рік.

27. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 14 Закону України “Про систему оподаткування”, пунктом 1.9 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та керуючись пунктом 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2009 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році нульову ставку по сплаті до міського бюджету частини прибутку (доходу).

28. Продовжити на 2010 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

29. У рішенні Чернігівської міської ради від 29 січня 2010 року “Про зменшення річного оподатковуваного доходу за 2009 рік” замінити у назві рішення та пункті 1 цього рішення цифри “2009” на “2010”.

30. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними повноваженнями. 

31. Делегувати фінансовому управлінню міської ради (Бистров В.Е.) повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету.

32. Надати право фінансовому управлінню міської ради (Бистров В.Е.) погоджувати Довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам нижчого рівня, підпорядкованих головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету.

33. Це рішення набирає чинності з дня затвердження Чернігівською міською радою та застосовується з 1 січня 2010 року.

34. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

35. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І.Г.) та комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” Чернігівської міської ради (Мокроусова І.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний термін.

36. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Лебідь В.В.).

 

Міський голова                                                                                                         О.В. Соколов


Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.