Четвер 18 серпня 2022 р. 23:56 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету

УКРАЇНА

 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 (сорок сьома сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

30 січня 2015 року

 

Про міський бюджет на 2015 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” міська рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету міста Чернігова у сумі 1 300 799,035 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1 265 216,6 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 35 582,435 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 2 927,9 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету міста Чернігова у сумі 1 299 320,939 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1 183 939,975 тис. грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 115 380,964 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету міста Чернігова у сумі 108,7 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету -108,7 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету міста Чернігова у сумі 609,719 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 500,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 109,719 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит міського бюджету міста Чернігова у сумі 81 992,825 тис. грн, у тому числі загального фонду міського бюджету 80 766,625 тис. грн та спеціального фонду міського бюджету 1 216,2 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у сумі 81 015,748 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік у сумі 1 299 320,939 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 1 183 939,975 тис. грн та спеціальному фонду 115 380,964 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що обсяги цільових коштів на 2015 рік міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м. Чернігові у частині іншої дотації (додаток 5), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати у першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася за станом на 01.01.2015 року.

6. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2015 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів Чернігові, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) протягом 2015 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджетy відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

8. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету міста Чернігова у сумі 500,0 тис. гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– обслуговування місцевого боргу (код 2400)

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

– видатки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у частині видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню (код 2282).

11. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Чернігова кошти на реалізацію міських програм у сумі 31 328,132 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

12. Установити граничний розмір боргу міського бюджету за станом на 31 грудня 2015 року в сумі 1 593,21 тис. гривень.

13. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) вносити зміни до розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів міського бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету.

14. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

15. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) за пропозицією фінансового управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) або інших управлінь та відділів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до міського бюджету змін.

16. Установити, що до джерел фінансування загального фонду міського бюджету на 2015 рік належить вільний залишок коштів міського бюджету .

Залишки коштів спеціального фонду міського бюджету на кінець 2014 року спрямовуються на фінансування видатків за відповідним цільовим призначенням у 2015 році.

17. Дозволити розпорядникам коштів міського бюджету використовувати бюджетні призначення, затверджені цим рішенням, на оплату видатків поточного року та погашення заборгованості, яка утворилась в минулі роки згідно річного звіту розпорядника коштів.

18. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

18.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

18.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

19. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Доручити управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.) установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету Чернігівської міської ради до 1 березня 2015 року.

20. Установити, що у загальному фонді міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статті 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України.

22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету;

23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

24. Доручити виконавчому комітету Чернігівської міської ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Шкурат О. В.) та перелік природоохоронних заходів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та екології (Кадіна Л. З.)

25. Формування та використання цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова, утвореного міською радою, протягом 2015 року здійснювати відповідно до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова, затвердженого рішенням міської ради від 26 вересня 2014 року (44 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями.

26. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2015 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

27. Установити, що у 2015 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

28. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

29. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2015 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові, а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.);

затвердження переліку об’єктів капітальних вкладень і обсягів капітальних видатків за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Тарасовець Ю. М.).

30. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

31. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні міського бюджету міста Чернігова здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

32. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

33. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі збору за місця для паркування транспортних засобів, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатку 3 до цього рішення обсягу та наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 30 відсотків від суми збору за місця для паркування транспортних засобів, перерахованих цим підприємством до бюджету.

34. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2014 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).

35. Продовжити на 2015 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

36. Продовжити на 2015 рік дію рішення міської ради від 19 квітня 2013 року “Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Чернігова” (31 сесія 6 скликання) зі змінами.

37. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.

38. Делегувати фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету.

39. Надати право фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам нижчого рівня, підпорядкованим головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету.

40. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

41. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

42. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Кравченко М. О.) та комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення.

43. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Кухаря В. В., першого заступника міського голови Миргородського М. М., заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, заступника міського голови – начальника фінансового управління Чернігівської міської ради Бистрова В. Е. та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.).

Міський голова                                                                                                        О. В. Соколов

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.