Четвер 18 серпня 2022 р. 22:17 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету

      

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(тридцять сьома сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 січня 2014 року

 

Про міський бюджет на 2014 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 1 140 815,824 тис. грн, з них відповідно до додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, – 198 723,1 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 1 033 952,5 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 106 863,324 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 64 583,7 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 1 139 555,942 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 1 020 121,061 тис. грн та видатків спеціального фонду міського бюджету – 119 434,881 тис. грн: за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 “Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) щодо запровадження програмно – цільового методу в бюджетах міст обласного значення, прийняти до відома розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з додатком 3-1 до цього рішення.

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету до 1 березня 2014 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх на погодження фінансовому управлінню Чернігівської міської ради.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на погодження до фінансового управління Чернігівської міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

4. Установити профіцит міського бюджету у сумі 13 760,039 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення, у тому числі:

4.1. Загального фонду міського бюджету у сумі 13 331,439 тис. грн, напрямком використання якого визначити:

4.1.1. Передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 11 331,4 тис. гривень,

4.1.2. Погашення середньострокової позики, отриманої в органах державної казначейської служби в 2013 році в зв’язку з невиконанням прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І – й кошик), доведених міському бюджету міста Чернігова Міністерством фінансів України на 2013 рік, у сумі 2 000,039 тис. гривень;

4.2. Спеціального фонду міського бюджету у сумі 428,6 тис. грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу.

5. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 13 001,61 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити:

5.1. Надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 11 331,4 тис. гривень;

5.2. Залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих зовнішніх запозичень у сумі 1 670,21 тис. гривень.

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500,0 тис.гривень.

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік згідно з додатком 4 до цього рішення:

7.1. Інші додаткові дотації з загального фонду міського бюджету бюджетам районів у місті Чернігові у сумі 30 204,907 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 15 951,538 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 14 253,369 тис. гривень.

7.2. Субвенції з загального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 340 450,5 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 206 037,1 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 134 413,4 тис. гривень:

7.2.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 264 100,4 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 157 216,9 тис. гривень, 

бюджету Новозаводського району в сумі 106 883,5 тис. гривень.

7.2.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 72 100,6 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 46 239,4 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 25 861,2 тис. гривень.

7.2.3. На надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 3 385,0 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 2 110,0 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 1 275,0 тис. гривень.

7.2.4. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 45,9 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 30,0 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 15,9 тис. гривень;

7.2.5. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 818,6 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 440,8 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 377,8 тис. гривень.

7.3. Інші субвенції з загального фонду обласного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 822,9 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району – 467,5 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району – 355,4 тис. гривень:

7.3.1. На надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – 470,2 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 266,0 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 204,2 тис. гривень.

7.3.2. На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 352,7 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 201,5 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району в сумі 151,2 тис. гривень.

7.4. Субвенція з загального фонду міського бюджету обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 903,5 тис. гривень.

7.5. Інші субвенції зі спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті Чернігові, у сумі 4 594,7 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району – 2 356,7 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району – 2 238,0 тис. гривень:

7.5.1. На капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 4 200,0 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району – 2 000,0 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району – 2 200,0 тис. гривень.

7.5.2. На видатки на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності – 305,6 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району – 305,6 тис. гривень.

7.5.3. На капітальні видатки – 89,1 тис. гривень,

у тому числі:

бюджету Деснянського району – 51,1 тис. гривень,

бюджету Новозаводського району – 38,0 тис. гривень.

8. Установити, що обсяги цільових коштів на 2014 рік, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м.Чернігові у частині іншої дотації (додаток 4), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати у першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася за станом на 01.01.2014 року.

9. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2014 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів та коштів інших субвенцій між міським бюджетом та бюджетами Деснянського і Новозаводського районів у місті Чернігові, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

10. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) протягом 2014 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджетy відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

11. Установити на 2014 рік обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 106,689 тис. грн та надання кредитів із міського бюджету у сумі 608,142 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 500,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 108,142 тис. грн, згідно з додатком 5 до цього рішення.

12. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2014 році буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова, згідно з додатком 7 до цього рішення.

13. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 500,0 тис. гривень.

14. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– обслуговування місцевого боргу (код 2400)

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

– видатки  закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у частині видатків  на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню (код 2282).

15. Затвердити у складі видатків міського бюджету на 2014 рік кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 37 224,735 тис. грн згідно з додатком 8 до цього рішення.

16. Установити граничний розмір боргу міського бюджету за станом на 31 грудня 2014 року в сумі 2 571,36 тис.грн.

17. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) вносити зміни до розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів міського бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету.

18. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

19. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) за пропозицією фінансового управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) або інших управлінь та відділів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до міського бюджету змін.

20. Установити, що до джерел фінансування загального фонду міського бюджету на 2014 рік належить вільний залишок коштів міського бюджету .

Залишки коштів спеціального фонду міського бюджету на кінець 2013 року спрямовуються на фінансування видатків за відповідним цільовим призначенням у 2014 році.

21. Дозволити розпорядникам коштів міського бюджету використовувати бюджетні призначення, затверджені цим рішенням, на оплату видатків поточного року та погашення заборгованості, яка утворилась в минулі роки згідно річного звіту розпорядника коштів.

22. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова у 2014 році належать:

75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території міста Чернігова;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова;

плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

плата за землю;

місцеві податки і збори (крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), включаючи збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);

плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів міського бюджету;

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі;

надходження від орендної плати за користування іншим майном, що у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, затвердженої рішенням міської ради від 30 липня 2007 року (19 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями;

державне мито в частині, що належить міському бюджету;

надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій, що накладаються виконавчими органами місцевих у місті Чернігові рад;

надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

трансферти, що надаються з державного та обласного бюджетів міському бюджету;

інші доходи, що відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України зараховуються до місцевих бюджетів.

23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у 2014 році є:

23.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:

23.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до міського бюджету;

23.1.2. Єдиний податок, що зараховується до міського бюджету;

23.1.3. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, у повному обсязі та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки;

23.1.4. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки;

23.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);

23.1.6. Місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України та іншими законами України;

23.1.7. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради;

23.1.8. Інші надходження, що підлягають зарахуванню до бюджету розвитку місцевих бюджетів відповідно до частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

23.2. 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу у разі реєстрації транспортного засобу на території міста Чернігова.

23.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;

23.4. 75 відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

23.5. Власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

23.6. 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

23.7. 25,0 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк).

23.8. Цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до міського фондів охорони навколишнього природного середовища.

23.9. Кошти, отримані від повернення кредитів, наданих з міського бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким громадянам, а також пеня і відсотки за користування ними.

23.10. Надходження до цільових фондів, утворених міською радою.

23.11. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

23.12. Субвенції з державного та інших місцевих бюджетів.

23.13. Інші надходження, що підлягають зарахуванню до спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно до частини другої статті 69 Бюджетного кодексу України.

24. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, спрямовуються відповідно на:

витрати бюджету розвитку міського бюджету (за рахунок коштів бюджету розвитку, сформованого за рахунок надходжень, визначених пунктом 23.1 цього рішення);

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста (за рахунок надходжень, визначених пунктами 23.2, 23.3 та 23.11 до цього рішення);

охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23.4 цього рішення);

видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23.5 цього рішення);

заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктами 23.6, 23.7 та 23.8 цього рішення);

надання пільгового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23.9 цього рішення);

розвиток інженерно-транспортних мереж та соціальної інфраструктури міста (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23.10 цього рішення).

25. Виконавчому комітету Чернігівської міської ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Шкурат О. В.).

26. Формування та використання цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова, утвореного міською радою, протягом 2014 року здійснювати відповідно до Положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігів, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2009 року (45 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями.

27. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Доручити управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.) установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету Чернігівської міської ради до 1 березня 2014 року.

28. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2014 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

29. Установити, що у 2014 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

30. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

31. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2014 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові, а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.);

затвердження переліку об’єктів капітальних вкладень і обсягів капітальних видатків за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Тарасовець Ю. М.).

32. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

33. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

33.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

33.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

33.3. Середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у додатку № 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

34. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

35. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі збору за місця для паркування транспортних засобів, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатках 2, 3 до цього рішення обсягу та наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 30 відсотків від суми збору за місця для паркування транспортних засобів, перерахованих цим підприємством до бюджету.

36. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).

37. Продовжити на 2014 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

38. Продовжити на 2014 рік дію рішення міської ради від 19 квітня 2013 року “Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Чернігова” (31 сесія 6 скликання) зі змінами.

39. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.

40. Делегувати фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету.

41. Надати право фінансовому управлінню міської ради (Бистров В. Е.) погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам нижчого рівня, підпорядкованим головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету.

42. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

43. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

44. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І. Г.) та комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення.

45. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.).

 

Міський голова                                                                                                           О. В. Соколов

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.