Вівторок 16 серпня 2022 р. 16:41 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету

УКРАЇНА

 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(тридцять друга сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

7 червня 2013 року

 

Про виконання міського бюджету

за І квартал 2013 року

 

 

 

 

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, міська рада вирішила:

 

1.         Затвердити Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року:

за доходами в сумі 240 357 535,28 грн., у тому числі за доходами загального фонду міського бюджету в сумі 209 582 237,07 грн. та за доходами спеціального фонду міського бюджету в сумі 30 775 298,21 грн.;

за видатками в сумі 261 700 128,04 грн., у тому числі за видатками загального фонду міського бюджету в сумі 231 871 604,62 грн. та за видатками спеціального фонду міського бюджету в сумі 29 828 523,42 грн.;

за кредитуванням в сумі -24 738,45 грн., у тому числі за кредитуванням спеціального фонду міського бюджету в сумі                        -24 738,45 грн.

2. Державній податковій інспекції у м.Чернігові Державної податкової служби (Уляненко Ф. М.), Чернігівській митниці (Хіміч О. Б.), виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання завдань з мобілізації надходжень до державного та міського бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) в обсягах, визначених розписами міського та державного бюджетів на відповідні періоди 2013 року.

3. Виконавчим комітетам міської та районних у місті Чернігові рад:

3.1. Активізувати роботу міської та районних комісій щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств щодо своєчасної виплати заробітної плати у розмірах, не нижчих встановленого законодавством рівня, заслуховувати керівників підприємств, де заробітна плата виплачується менше встановленого законодавством рівня;

3.2. Здійснювати постійний моніторинг з погашення суб’єктами господарювання заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами моніторингу надавати пропозиції щодо заслуховування керівників підприємств, які не вживають достатніх заходів щодо скорочення цієї заборгованості.

4. Державній податковій інспекції у м. Чернігові Державної податкової служби (Уляненко Ф. М.):

4.1. Вжити конкретні кроки та заходи, спрямовані на скорочення реальних обсягів податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

4.2. Здійснювати моніторинг фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, які не виплачують зарплату, виплачують її менше законодавчо встановленого розміру, проте отримують прибутки згідно з відомостями фінансової звітності, нарощують обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій, та забезпечити подання інформації Чернігівській міській раді, прокуратурі м. Чернігова, територіальній державній інспекції праці у Чернігівській області та іншим контролюючим органам для відповідного реагування;

4.3. Посилити перевірку юридичних осіб–суб’єктів господарювання та фізичних осіб–підприємців щодо виплати доходів громадянам з порушенням вимог податкового законодавства та посилити контроль за виявленням незареєстрованих суб’єктів господарювання та осіб, що працюють за наймом;

4.4. Активізувати роботу щодо виявлення та упередження здійснення громадянами діяльності без реєстрації у податкових органах та державної реєстрації як суб’єктів господарювання, виявлення фактів нелегального використання праці, встановлення та унеможливлення фактів розрахунків з найманими працівниками “у конвертах” і виплати заробітної плати в розмірах, менших за законодавчо встановлений рівень.

5. Управлінню земельних ресурсів міської ради (Титаренко Ю. В.):

5.1. Завершити переукладання договорів оренди землі в частині відповідності встановленої суми орендної плати чинному законодавству України та у випадку невідповідності забезпечити укладання додаткових угод;

5.2. Спільно з юридичним відділом міської ради (Вовк П. І.) активізувати роботу щодо застосування статті 141 Земельного кодексу України в частині припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за земельні ділянки м. Чернігова;

5.3. Вжити дієвих заходів щодо запровадження затвердженої Чернігівською міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чернігова за станом на 1 січня 2010 року.

6. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету, передусім, управління міської ради: освіти (Купріяненко В. П.), охорони здоров’я (Бойко Ю. І.) та культури (Васюта О. П.), Деснянську (Горбань Ю. В.) та Новозаводську (Велігорський В. Ф.) районні у місті Чернігові ради:

6.1. Забезпечити дієвий контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, враховуючи першочерговість фінансування видатків за захищеними статтями, не допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами міського бюджету м. Чернігова.

6.2. Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами та розписами асигнувань на кожний місяць. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення.

6.3. Здійснювати виплати надбавок та доплат стимулюючого характеру до заробітної плати у межах фонду оплати праці при умові повного забезпечення потреби виплат посадових окладів, надбавок та доплат обов’язкового характеру.

6.4. Вивчити причини наявності дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджетних установ, вжити невідкладних заходів щодо їх скорочення;

6.5. Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.

6.6. Посилити ефективність використання власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду міського бюджету. Здійснювати фінансування за рахунок власних надходжень спеціального фонду видатків, які не забезпечені призначеннями загального фонду бюджету.

6.7. Обмежити використання бюджетних коштів на утримання транспорту, відрядження, інші господарські потреби, спортивно-масові заходи, капітальні видатки.

6.8. Протягом 2013 року відповідно до Плану заходів щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів на 2013 рік, затвердженого Першим віце-прем’єр-міністром України Арбузовим С. Г. 29.12.2012 року, пункту 12 витягу з протоколу № 97 засідання Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 року “Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів” та у зв’язку з незабезпеченістю бюджетними асигнуваннями видатків на заробітну плату вжити вичерпних заходів щодо оптимізації мережі і штатів бюджетних установ (закриття закладів, скорочення штатної чисельності працівників, скорочення ліжок у закладах охорони здоров’я), привести їх до реальних фінансових можливостей бюджету м. Чернігова.

Щоквартально у термін до 1 числа місяця, наступного за звітним, надавати до фінансового управління міської ради (Бистров В. Е.) дані про конкретні результати проведеної протягом І півріччя, 9 місяців та за підсумками 2013 року оптимізації мережі і штатів підпорядкованих бюджетних установ.

6.9. Продовжити протягом 2013 року проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, своєчасно подавати на затвердження до фінансового управління міської ради (Бистров В. Е.) проекти нових паспортів бюджетних програм з урахуванням змін та у строк до 19 липня 2013 року і 20 січня 2014 року надати звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками І півріччя 2013 року та в цілому за 2013 рік.

7. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І. Г.) та комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” Чернігівської міської ради (Мокроусова І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.), заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків та фінансове управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.).Міський голова                                                                                           О. В. Соколов

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.