Середа 10 серпня 2022 р. 16:40 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету

    

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(двадцять сьома сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 30 листопада 2012 року                                                                                             м. Чернігів

 
Про здійснення запозичення
до міського бюджету міста Чернігова

 

Відповідно до підпунктів 23 та 27 частини 1 статті 26, частини 1 статі 59 та частини 1 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 3 статті 16, частини 3 статті 18, статті 74 Бюджетного кодексу України, керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року № 110, з метою реалізації заходів з енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Чернігова міська рада вирішила:

1. Здійснити місцеве зовнішнє запозичення до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету м. Чернігова у формі отримання кредитних коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

2. Метою здійснення запозичення визначити реалізацію енергоефективних заходів у будівлях навчальних закладів м. Чернігова для забезпечення скорочення споживання енергоресурсів установами освіти м. Чернігова.

3. Затвердити істотні умови запозичення:

3.1. Вид запозичення – отримання кредитних коштів шляхом укладання кредитного договору з міжнародною фінансовою установою;

3.2. Розмір (основна сума) та валюта запозичення – сума в євро, яка еквівалентна 2 999 960,00 гривням (два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) за офіційним курсом євро, встановленим Національним банком України на дату, що безпосередньо передує даті перерахування НЕФКО коштів кредиту на рахунок позичальника, у тому числі: у 2012 році – 157 189,00 гривень; у 2013 році – 2 842 771,00 гривня - траншами на рахунок позичальника у банку, прийнятному для НЕФКО, у строки та у розмірах, визначених умовами кредитного договору;

3.3. Строк кредиту – 1841 день (5 років 15 днів) з моменту отримання всієї суми кредитних коштів, визначених у пункті 3.2;

3.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – фіксована ставка у розмірі 3,0 (три) відсотки річних, що має бути сплачена у строки, визначені умовами кредитного договору;

3.5. Строки погашення кредиту - повернення кредитних коштів здійснюється 8 рівними піврічними платежами. Перший платіж має бути здійснений у строки, визначені умовами кредитного договору, але не раніше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів;

3.6. Валютний ризик: усунення валютних ризиків для міського бюджету м. Чернігова здійснюється у спосіб, визначений умовами кредитного договору;

3.7. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та загального фонду міського бюджету відповідно;

3.8. Встановити розмір основної суми боргу на момент отримання всієї суми кредитних коштів у обсязі 2 999 960,00 гривень, з них на кінець 2012 року - 157 189,00 гривень.

4. Затвердити граничний обсяг витрат загального фонду міського бюджету м. Чернігова на фінансування консалтингових послуг у сумі 59 000,00 гривень.

5. Визначити:

5.1. Чернігівську міську раду позичальником за кредитним договором;

5.2. Фінансове управління Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) стороною кредитного договору з правом здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням запозичень до міського бюджету м. Чернігова, погашення основної суми боргу, виплатою відсотків (з урахуванням у міському бюджеті м. Чернігова видатків на обслуговування та погашання боргу) за кредитним договором;

5.3. Управління освіти Чернігівської міської ради (Купріяненко В. П.) головним розпорядником бюджетних коштів для реалізації енергоефективних заходів у будівлях навчальних закладів м. Чернігова.

6. Уповноважити заступника міського голови – начальника фінансового управління Чернігівської міської ради Бистрова В. Е. підписати кредитний договір з міжнародною фінансовою установою Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) з правом визначити інші умови кредитного договору від імені Чернігівської міської ради.

7. Надати заступнику міського голови – начальнику фінансового управління Чернігівської міської ради Бистрову В. Е. право подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати всі необхідні документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з виконанням кредитного договору.

8. Управлінню економіки Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.):

8.1. Здійснювати організаційні функції щодо залучення зовнішнього запозичення до міського бюджету м. Чернігова;

8.2. Проводити постійний моніторинг та контроль за виконанням на всіх стадіях реалізації енергоефективних заходів.

9. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (Купріяненко В. П.):

9.1. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до міського бюджету на 2012 рік та до проекту бюджету на 2013 рік у частині планування видатків на реалізацію енергоефективних заходів;

9.2. Забезпечити цільове використання коштів, отриманих для реалізації енергоефективних заходів, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Бистров В. Е.) при підготовці змін до рішення міської ради від 28 грудня 2011 року “Про міський бюджет на 2012 рік” зі змінами і доповненнями та при формуванні проектів міського бюджету на наступні за 2012 роком п’ять бюджетних років передбачати витрати на виконання боргових зобов’язань міського бюджету до кінця дії цих зобов’язань.

11. Встановити, що це рішення набуває чинності після прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (Москаленко І. І.) та секретаря міської ради Шеремета О. С.
Міський голова                                                                                                     О. В. Соколов

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.