Четвер 09 лютого 2023 р. 04:19 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Виконання бюджету


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

 м. Чернігів

 

29 листопада  2018 року                                                                                                      № 36/VII- 33

 


Про міський бюджет на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України Чернігівська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи міського бюджету міста Чернігова у сумі 3 458 377 263 гривні, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 3 374 222 000 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 84 155 263 гривні, у тому числі бюджету розвитку 18 050 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2. Видатки міського бюджету міста Чернігова у сумі 3 452 145 093 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 748 202 259 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 703 942 834 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. Повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у сумі 174 200 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

1.4. Надання кредитів з міського бюджету міста Чернігова у сумі 2 528 870 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 2 358 400 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -170 470 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

1.5. Профіцит міського бюджету міста Чернігова у сумі 627 538 841 гривня, у тому числі загального фонду міського бюджету 623 661 341 гривня та спеціального фонду міського бюджету 3 877 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.6. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у сумі 623 661 341 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету міста Чернігова у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету (за рахунок власних та закріплених джерел);

1.8. Резервний фонд міського бюджету міста Чернігова у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету (за рахунок власних та закріплених джерел).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що обсяги цільових коштів на 2019 рік, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м. Чернігові у частині інших дотацій (додаток 5), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати, у першу чергу, на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019.

Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2019 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів міському бюджету міста Чернігова, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню, у межах загального обсягу таких субвенцій, і міжбюджетних трансфертів з об’єднаних територіальних громад (інших органів місцевого самоврядування).

Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) протягом 2019 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова на капітальні видатки та на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету міста Чернігова на реалізацію міських програм у сумі 949 778 358 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються Чернігівською міською радою до спеціального фонду міського бюджету м. Чернігова у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік:

7.1. До доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103, 1031, 1032, 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”;

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету міста Чернігова;

7.3. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”;

8.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету міста Чернігова;

8.3. У частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста (за рахунок джерел, визначених підпунктами 8.1 та 8.2 пункту 8 до цього рішення);

охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності (за рахунок джерел, визначених підпунктами 8.1 та 8.2 пункту 8 до цього рішення);

видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктом 8.1 пункту 8 до цього рішення);

заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктами 8.1 та 8.2 пункту 8 до цього рішення);

надання пільгового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (за рахунок джерел, визначених підпунктами 8.1 та 8.3 пункту 8 до цього рішення).

10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 6 875 600 гривень.

11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– обслуговування місцевого боргу (код 2400);

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

- оплату енергосервісу.

12. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

13.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

13.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні міського бюджету міста Чернігова здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням з Національним банком України.

15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова, розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету міста Чернігова на виконання норм Бюджетного кодексу України:

15.1. До 1 лютого 2019 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління Чернігівської міської ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на затвердження до фінансового управління Чернігівської міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

15.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

15.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

15.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

15.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

15.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

15.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Доручити управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету Чернігівської міської ради до 1 січня 2019 року.

15.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам головних розпорядників коштів міського бюджету міста Чернігова, розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету міста Чернігова здійснювати відповідно до звернень головних розпорядників бюджетних коштів, погоджених міським головою.

15.8. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2019 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

15.9. Установити, що у 2019 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

15.10. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

16. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) вносити зміни до розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів міського бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету.

17. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

18. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) за пропозицією фінансового управління Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) або інших управлінь та відділів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до міського бюджету змін.

19. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2019 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові, а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.);

затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Бакшун І. М.).

22. Доручити виконавчому комітету Чернігівської міської ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об’єктів благоустрою, житлового господарства, транспортної інфраструктури, автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста, перелік природоохоронних заходів, заходів з енергозбереження та інших заходів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження (Антонов О. С.).

23. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі збору за місця для паркування транспортних засобів, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатку 3 до цього рішення обсягу та наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 25 відсотків від суми збору за місця для паркування транспортних засобів, перерахованих цим підприємством до бюджету.

24. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).

25. Продовжити на 2019 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

26. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.

27. Делегувати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету міста Чернігова.

28. Надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету міста Чернігова.

29. Внески у статутні капітали комунальних підприємств Чернігівської міської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

30. Установити, що видатки міського бюджету міста Чернігова, заплановані на 2019 рік, не передбачають спотворення або не загрожують спотворенню економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, та не є державною допомогою у розумінні норм Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

31. Затвердити перелік структурних підрозділів та комунальних підприємств Чернігівської міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету міста Чернігова в 2019 році згідно з додатком9 до цього рішення.

32. Затвердити перелік проектів-переможців, які будуть реалізовуватись у 2019 році у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 № 2/VII-5, згідно з додатком10 до цього рішення.

33. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

34. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

35. Прес-службі Чернігівської міської ради (Подорван А. Ф.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

36. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Черненка М. П., заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головних розпорядників коштів міського бюджету, фінансове управління Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.).Міський голова                                                                                           В. А. Атрошенко

word Рішення  (90 кб.)
rar Додатки  (2999.39 кб.)
Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.