Четвер 09 лютого 2023 р. 14:14 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Рішення виконкому


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 20 вересня 2006 року                                                                                                              № 223

Про організацію харчування дітей
в загальноосвітніх та  дошкільних
навчальних закладах  міста

З метою організації раціонального харчування дітей в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах міста, на виконання Законів України "Про охорону дитинства", "Про дошкільну освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, від 26 серпня 2002року №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, керуючись ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, іншими нормативно-правовими актами, виконком міської ради  вирішив:

1. Затвердити Порядок організації харчування дітей в загально­освітніх навчальних закладах міста, підпорядкованих управлінню освіти міської ради, що  додається.

2. З 1 вересня 2006 року харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах проводити за рахунок 100% батьківської плати.

3. Батькам або особам, які їх замінюють, вносити плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі 50% від вартості харчування на день.

Зменшити розмір плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах  ще на 50% для батьків, у сім'ях яких виховується 3 і більше дітей.

4. Відповідно до чинного законодавства в загальноосвітніх навчальних закладах міста звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування наступних категорій  дітей:

4.1. У загальноосвітніх навчальних закладах, загальноосвітній спеціалізованій школі І ступеня повного дня № 36 та шкільних підрозділах навчально-виховних комплексів “дошкільний  навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”:

4.1.1. За рахунок коштів міського бюджету відповідно до ст.5 п.3 абз.5, 27 Закону України “Про охорону дитинства”, п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”: 

- дітей-сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

- дітей, які навчаються у спеціальній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів для дітей з вадами слуху;

- учнів 1-4 класів.

4.1.2. За рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення відповідно до ст.30 ч.1 п.11 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

-  дітей, евакуйованих із зони відчуження;

-  дітей, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;

-  дітей-інвалідів, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

 4.2. У дошкільних навчальних закладах:

 4.2.1. За рахунок коштів міського бюджету відповідно до ст.33 п.2, ст. 35 п. 5 Закону України “Про дошкільну освіту”, ст.27 Закону України “Про охорону дитинства”, п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002року №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”:

 - дітей-сиріт;

 - дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

 - дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму;

 - які виховуються у санаторному дошкільному навчальному закладі (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу (ДНЗ № 35) та оздоровчих групах санаторного типу (ДНЗ № 58);

 - які виховуються  у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, згідно з протоколом медико-педагогічної комісії, та навчально-виховному комплексі “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” № 55 для дітей з особливими потребами.

 4.2.2. За рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення відповідно до ст.30 ч.1 п.1 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, передбачених ст. 27 п.п. 1-6 Закону, а саме:

- евакуйованих із зони відчуження,  у тому числі дітей, які на момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;

- дітей, які проживали  на  момент аварії  чи  прожили або   постійно навчалися  після аварії  не  менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

- дітей, які проживали   на  момент аварії  чи  прожили або  постійно навчалися після аварії не менше двох років  у  зоні гарантованого добровільного відселення;

- дітей, які проживали  на  момент аварії  чи  прожили або   постійно навчалися  після аварії  не  менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

- дітей, які народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на час  настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжених  матір'ю, яка  на  час настання вагітності або під час вагітності  мала підстави  належати  до категорії 1, 2  або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- хворих на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворих на променеву хворобу.

 5. З метою соціального захисту та державної підтримки від плати за харчування можуть бути звільнені:

 5.1. Сім’ї, в яких виховуються діти, які не відносяться до зазначених в п.п. 3,4 рішення пільгових категорій, але є інвалідами, виховуються у сім’ях з низьким матеріальним достатком, багатодітних, неповних сім`ях, у сім’ях, де батьки з інших поважних причин не можуть виділяти кошти на утримання дітей в загальноосвітньому чи дошкільному навчальному закладі. Підставою для звільнення від плати за харчування цих дітей є акти комісійного обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини. Порядок складання цих актів визначається управлінням освіти міської ради.

 5.2. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків (у разі необхідності). На період навчання у загальноосвітніх навчальних закладах вони забезпечуються одноразовим безоплатним харчуванням відповідно до п.6 Указу Президента України від 

 17 березня 1998 року № 197/98 “Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків”. 

 5.3. Фінансування харчування дітей, категорії яких вказані в п.п. 5.1, 5.2 рішення, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

 6. З 1 вересня 2006 року встановити вартість харчування:

 6.1.1. Для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста – до 2 грн. (сніданок);

 для учнів 5–12 класів, а також учнів 1-4 класів, категорії яких указані в абз. 2–4 п. 4.1.1, пп. 5.1, 5.2 рішення – 2 грн. 50 коп. (сніданок);

 для учнів спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для дітей з вадами слуху  – до 6 грн. 30 коп.

 Вартість обіду для учнів, які відвідують групи продовженого дня, становить 2 грн. 80 коп.

 Вартість харчування учнів перших класів, які навчаються на базі дошкільних навчальних закладів і враховуються в контингенті дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів, становить до    4 грн. на день. Батьки цих учнів (особи, які їх замінюють) вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі 50 % від вартості харчування на день.

 6.1.2. Для дітей, що виховуються  в дошкільних навчальних закладах, навчально – виховних комплексах “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, дошкільних групах спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для дітей з вадами слуху – до 4 грн. на день. 

 6.1.3. Для дітей, що виховуються в спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дошкільному підрозділі спеціального навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” № 55, дошкільному навчальному закладі санаторного типу № 35 – до 4 грн., групах цілодобового перебування дошкільних навчальних закладів – до 5 грн. в день, а в шкільному підрозділі спеціального навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” № 55 – до 5 грн. 50 коп. в день.

 6.2. Для учнів загальноосвітньої спеціалізованої школи І ступеня повного дня № 36 та шкільних підрозділах навчально-виховних комплексів “дошкільний  навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” при триразовому харчуванні (сніданок, обід, вечеря) встановити:

 учні 1-4 кл. – до 2 грн. (сніданок) за рахунок міського бюджету;

 обід, вечеря – 2 грн. 80 коп. (за рахунок батьків);

 а також для учнів 1-4 класів, категорії яких указані в абз. 2-4 п. 4.1.1 пп. 5.1, 5.2 рішення – 2 грн. 50 коп. (сніданок);

 2 грн. 80 коп. (обід, вечеря)

 за рахунок міського бюджету.

 6.3. Вартість харчування в дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад–загальноосвітній навчальний заклад” збільшити на 10% порівняно з передбаченою в п.п. 6.1.2, 6.1.3 рішення на час оздоровчого періоду.

 7. Управлінню освіти міської ради (Рубан М.Ф.):

 7.1. При укладанні договору з комунальним виробничо-торговельним підприємством „Шкільне” щодо організації харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах керуватися цим рішенням та Порядком організації харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах міста, підпорядкованих управлінню освіти міської ради.

 7.2. Щорічно визначати та подавати комунальному виробничо-торговельному підприємству „Шкільне” до 20 вересня поточного року списки дітей, які мають пільги щодо безкоштовного харчування.

 7.3. Відшкодовувати комунальному виробничо-торговельному підприємству „Шкільне” кошти на харчування дітей пільгових категорій згідно з встановленою вартістю раціонів харчування на одного учня загальноосвітнього навчального закладу.

 8. Комунальному виробничо-торговельному підприємству „Шкільне”, що здійснює харчування дітей в шкільних їдальнях міста:

 8.1. Розробити та погодити з міською санітарно-епідеміологічною станцією, управлінням торгівлі, послуг та розвитку підприємництва міської ради, управлінням освіти міської ради двотижневе меню комплексних раціонів харчування.

 8.2. Реалізовувати в шкільних їдальнях страви, вироби власного та промислового виробництва за цінами, які складаються згідно з правилами ціноутворення та забезпечують беззбиткову роботу підприємства, без обмежень розміру націнки.

 9. Комунальному підприємству “Редакція Чернігівської міської газети “Чернігівські відомості” ( Мокроусовій І.) в десятиденний  строк оприлюднити це рішення.

 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


Секретар міської ради                                                                                                    В.В. Голець 

Заступник міського голови –
       керуючий справами виконкому                                                                                 Л.В.Сенченко


Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.