Неділя 02 квітня 2023 р. 06:36 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Рішення виконкому


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 17  березня  2008 року                                                                                                     № 50

Про заходи щодо запобігання
формуванню та розвитку залежності
від азартних, комп’ютерних ігор та
Інтернет - залежності серед неповнолітніх

 Враховуючи негативний вплив на формування особистості та психічне здоров`я неповнолітніх залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернет-залежності, з метою впорядкування діяльності комп’ютерних клубів та закладів, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет на території міста Чернігова, неухильного дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства, державних правил і норм влаштування і обладнання комп’ютерної техніки та режиму праці на персональних комп’ютерах, а також посилення контролю за вихованням дітей, створення належних умов для їх психічного та розумового розвитку, відповідно до Законів України “Про захист суспільної моралі”, “Про охорону дитинства”, статей 4, 14 Закону України „Про освіту”, Указу Президента України від 15.03.2002 р. №258 „Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”,  керуючись ст.30, 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   виконавчий   комітет   Чернігівської міської ради вирішив: 

 1. Зобов’язати суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп’ютерні послуги:

 1.1. Під час здійснення своєї діяльності неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, державних санітарних правил і норм влаштування та обладнання комп’ютерної  техніки та режиму праці на персональних комп’ютерах.

 1.2. Не допускати перебування в комп’ютерних клубах та інших відповідних закладах (Інтернет-кафе, Інтернет-клуби та ін.) осіб, які не досягли 18 років, щоденно з 21.00 години у зимовий період та після 22.00 у літній період та забезпечити дотримання встановленого режиму роботи.

 1.3. Обмежити перебування осіб віком до 18 років в комп’ютерних клубах та інших відповідних закладах до двух годин протягом доби.

 1.4. Встановити пропускний режим відвідування  відповідних закладів, що передбачає пред’явлення малолітніми та неповнолітніми відвідувачами учнівського квитка або документа (з фото), який посвідчує вік особи.

 1.5. Проводити роботу щодо запровадження в комп’ютерних клубах інтелектуальних комп’ютерних ігор та ігор патріотичного спрямування.

 1.6. Вжити заходів щодо недопущення осіб віком до 18 років до використання Інтернет - ресурсів, що пропагують порнографію, насильство, жорстокість та інші асоціальні явища, під час відвідування відповідних закладів.

 1.7. Не допускати вживання алкогольних напоїв та пива в комп’ютерних клубах та інших закладах, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

 1.8. Забезпечити наявність у закладах на видному місці соціальної реклами для неповнолітніх з метою популяризації змістовного дозвілля, здорового способу життя тощо.

 2. Управлінню освіти міської ради (Купріяненко В.П): 

 2.1. До 1 травня 2008 року розробити та впровадити в навчально-виховний процес загально-освітніх навчальних закладів міста Чернігова комплекс організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання формуванню та розвитку серед неповнолітніх залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернет – залежності.

 2.2. Забезпечити проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста тематичних виховних годин, круглих столів, батьківських зборів з питань безпечного користування комп’ютером, Інтернетом, мобільними телефонами.

 2.3. До 1 вересня 2008 року забезпечити влючення в плани роботи методичних об’єднань вчителів шкільного курсу «Основи безпеки життєдіяльності», практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників теми з питань пропаганди здорового способу життя, запобігання несприятливого впливу азартних і комп’ютерних ігор, Інтернет - залежності на психічний розвиток та загальний стан здоров’я дитини.

 3. Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Голуб В.Л.) спільно з Чернігівським міським центром соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді (Сердюк О.С.):

 3.1. Забезпечити розміщення соціальної реклами відповідного профілактичного характеру в приміщеннях дитячо-підліткових клубів комунального закладу „Позашкільний навчальний заклад ”Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання” Чернігівської міської ради.

 3.2. Залучати громадські організації міста, які працюють з дітьми, молоддю та сім’ями, до поширення інформації щодо залежності від комп’ютерних, азартних ігор та Інтернет - залежності.

 3.3.  Забезпечити суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп’ютерні послуги, матеріалами з питань профілактики комп’ютерної та Інтернет - залежності серед неповнолітніх.

 4. Управлінню охорони здоров’я міської ради  (Бойко Ю.І ):

 4.1. Спільно зі службами у справах дітей Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад (Науменко К.П., Зінченко О.Г), управлінням освіти міської ради (Купріяненко В.П) проводити роботу щодо виявлення неповнолітніх, залежних від азартних, комп’ютерних ігор, Інтернет - залежних та забезпечити проведення цілеспрямованої виховної та роз’яснювальної роботи  серед них.

 4.2. Продовжити практику створення центрів, які працюють на засадах «Клінік, дружніх до молоді», при поліклінічних відділеннях в усіх мікрорайонах міста Чернігова.

 5. Відділу фізичної культури і спорту міської ради (Стецько О.М.): 

 5.1. Забезпечити виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Чернігові до 2012 року в частині організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед дітей і підлітків. 

 5.2. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень.

 6. Комунальному підприємству „Телерадіоагенство „Новий Чернігів” Чернігівської міської ради (Капустян О.І.) продовжити практику трансляцій на телебаченні та радіо публіцистично-інформаційних програм для дітей з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти неповнолітніх та молоді, запобігання негативним проявам у їх середовищі, несприятливого впливу узалежнень від азартних ігор на психічний розвиток та загальний стан здоров’я дитини.

 7. Комунальному підприємству «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради (Мокроусова І.М.)  організувати оприлюднення у  газеті під тематичними рубриками публікацій, направлених на запобігання розвитку нездорових тенденцій у дитячому та підлітковому середовищі, окремих нормативно-правових актів з питань соціально-правового захисту неповнолітніх.

 8. Комунальному підприємству „Будинок книги” Чернігівської міської ради (Якуб В.Г.) організувати продаж методичної та довідкової літератури з питань запобігання узалежненням від ігрового бізнесу та комп’ютерів у підлітковому середовищі для батьків, спеціалістів, які працюють з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, установах та широкого кола громадськості.

 9. Міському відділу УМВС України в Чернігівській області (Парфентьєв В.М) з залученням  представників відповідних служб, управлінь та відділів міської ради, які здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп’ютерні послуги, в межах наданих їм повноважень, рекомендувати проводити систематичні перевірки з метою виявлення порушень встановленого режиму роботи, фактів розповсюдження та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, алкогольних напоїв серед неповнолітніх у комп’ютерних клубах та інших закладах, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп'ютерні послуги.

 10. Управлінню торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Чернігівської міської ради (Стах А.Ю.): 

 10.1. Скласти перелік суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп’ютерні послуги на території міста Чернігова, та оприлюднити його на сайті Чернігівської міської ради.

 10.2. У разі систематичного порушення суб’єктами господарської діяльності, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп'ютерні послуги, режиму роботи, державних санітарних правил і норм влаштування та обладнання комп’ютерної  техніки та режиму праці на персональних комп’ютерах, інших вимог чинного законодавства, цього рішення, виносити на розгляд виконавчого комітету міської ради питання про скасування (анулювання) дозволу на розміщення об’єкту для здійснення цієї діяльності згідно з розділом 7 Положення про порядок видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг у м. Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.06.2006 року №139.

 10.3. При оформленні нових дозволів на розміщення комп’ютерних клубів та інших закладів, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та інші комп'ютерні послуги, та продовженні терміну дії чинних дозволів керуватись цим рішенням у частині вимог, установлених пунктами 1.1 - 1.8 цього рішення.

 11. Управлінню освіти міської ради (Купріяненко В.П), управлінню охорони здоров’я міської ради  (Бойко Ю.І ), відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Голуб В.Л.), відділу фізичної культури і спорту міської ради (Стецько О.М.), міському відділу УМВС України в Чернігівській області  (Парфентьєв В.М) щорічно до 20 липня та 20 січня надавати, а управлінню торгівлі, послуг та розвитку підприємництва міської ради (Стах А.Ю.) узагальнювати інформацію про виконання заходів  щодо запобігання формуванню та розвитку залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернет – залежності серед неповнолітніх.

 12. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І.Г) забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний термін.

 13. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23 травня 2005 року №93 «Про визначення часу відвідування дітьми ігрових залів, комп’ютерних клубів, відеотек і дискотек». 

 14. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

 15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови О.О.Білоусова та заступника міського голови О.В.Тунік-Фриз.

 

Міський голова                                                                                           О.В.Соколов 

Заступник міського голови - 
       керуючий справами виконкому                                                               С.Г.Віхров


Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.