П’ятниця 24 березня 2023 р. 05:25 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Рішення виконкому


УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 16 лютого 2010 року                                                                                                              № 21

Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста Чернігова на 2009 рік

Протягом 2009 року кризові явища розгорталися різними темпами практично в усіх сферах економіки міста, що значною мірою відобразилось на результатах роботи господарського комплексу та показниках виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2009 рік.

У 2009 році за розрахунковими даними обсяг виробництва промислової продукції у порівняних цінах знизився порівняно із відповідним періодом минулого року на 35,8 % і становив 64,2% при запланованому 93,5%.

Незважаючи на ряд проведених заходів щодо розширення торгової мережі, впровадження сучасних підходів до ведення торговельного процесу, низька купівельна спроможність населення негативно вплинула на показник роздрібного товарообігу, який очікується у сумі 3700 млн.грн. (82,7% від запланованого). На одного мешканця міста за місяць продано товарів на суму 1036,4 грн., що на 54,3 грн. менше, ніж у 2008 році.

Обсяг послуг, реалізований споживачам, склав 718,5 млн. грн., що на 0,5% менше, ніж у 2008 році, і складає 79,0% від запланованого на 2009 рік.

Обсяг інвестицій в основний капітал за 2009 рік очікується у сумі 616,6 млн. грн. - 52,1 % рівня минулого року та на 41,1% менше від запланованого. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 1 січня 2010 року орієнтовно складає 16,7 млн. дол. США (51,9% від запланованого).

За попередніми підрахунками введено в експлуатацію майже 49 тис. кв. метрів загальної площі житла, що на 53,9% менше показника минулого року та на 41,6% - від запланованого.

В умовах скорочення обсягів промислового виробництва має місце різке падіння обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом міста, які становили лише 75,8% до показника 2008 року. Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом міста зменшились на 0,2 % при запланованих 2,5% росту.

За 11 місяців 2009 року підприємствами і організаціями міста за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування одержано збитків (сальдо) у сумі 273,5 млн. грн., що на 48,1 млн.грн. більше за відповідний показник минулого року. Прибутково працювали 186 підприємств – 45,6 % від загальної кількості підприємств, що звітують. Їхні прибутки склали понад 187,7 млн. грн. Решта підприємств отримали збитки на загальну суму 461,2 млн. грн.

Скорочення обсягів виробництва у хімічній, машинобудівельній, металургійній, будівельній та інших галузях промислової діяльності стали прикрою реальністю скорочення чисельності працівників на підприємствах міста. Протягом року вивільнено 2728 осіб, або у 2,3 раза більше за показник 2008 року.

За видами економічної діяльності найбільше вивільнених у переробній промисловості – 1296 осіб (47,5 % всіх вивільнених), у будівництві – 219 осіб (8 %), у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 459 осіб (16,8 %), у фінансової діяльності - 206 осіб (7,6%).

Малий бізнес забезпечив роботою майже 42 тис. осіб. Це майже 33% від загальної чисельності зайнятих у галузях економіки.

На початок 2010 року у місті налічується 2,8 тис. малих підприємств, що на 35 одиниць більше від запланованого. Займаються підприємницькою діяльністю понад 19,2 тис. фізичних осіб підприємців (на 1% менше від планового показника).

Реалізація у 2009 році державної політики щодо поступового підвищення мінімальної заробітної плати сприяла зростанню рівня оплати праці. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців) у 2009 році, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 2,9% та становила 1542,58 грн. При цьому темп росту індексу споживчих цін склав протягом звітного періоду 112,7%.

За попередніми даними фонд оплати праці усіх працівників зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) у 2009 році склав 1640,2 млн.грн., що на 4,9% менше, ніж у минулому році.

Критичною залишається ситуація із своєчасністю виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій міста (далі – заборгованість). Заборгованість у господарському комплексі міста за станом на 1 січня 2010 року склала майже 12 млн. грн. (11968,0 тис.грн.), що удвічі більше, ніж на початок року.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня. Заборгованість з виплати пенсій та стипендій також відсутня.

Протягом 2009 року шляхом викупу приватизовано шість об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади м. Чернігова. Забезпечено надходження коштів від приватизації до міського бюджету у сумі 2 357,7 тис. грн., що становить 42,7% від річного завдання. 

Сума надходжень за 2009 рік від орендної плати до міського бюджету складає 12 031,6 тис. грн., з них за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно – 4094,8 тис. грн., що на 44,4% більше від запланованого, за цілісні майнові комплекси – 7936,8 тис.грн., що на 1,9% більше від запланованого.

За 2009 рік бюджет м. Чернігова отримав до загального і спеціального фондів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 604,7 млн.грн., забезпечивши виконання затвердженого річного планового показника з урахуванням змін на 96,2 % та збільшення надходжень 2008 року на 0,5 % або 3,1 млн.грн. 

З них власні та закріплені надходження загального фонду бюджету склали 287,1 млн.грн. Фінансовий ресурс міста зменшено проти 2008 року на 11,3 млн.грн. або 3,8 %.

За 2009 рік видаткова частина загального фонду бюджету міста Чернігова склала 506,9 млн.грн., у тому числі без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів – 379,0 млн.грн.

Фінансування бюджетної сфери міста протягом 2009 року проводилось відповідно до затвердженого обсягу бюджетних призначень. Першочергово, за рахунок коштів міського бюджету забезпечено фінансування захищених статей видатків бюджету. Протягом звітного періоду виконувались цільові програми у комунальному господарстві, освіті, медицині, культурі, інших галузях життєдіяльності міста. Але ряд програм, у зв’язку із зменшенням доходної частини бюджету, фінансувались не у повному обсязі, або залишились без фінансування.

Беручи до уваги викладене вище, виконавчий комітет міської ради 

в и р і ш и в:

1. Заступникам міського голови, головам Новозаводської та Деснянської районним у м. Чернігові радам, керівникам управлінь та відділів міської ради, міського центру зайнятості сконцентрувати зусилля на забезпеченні функціонування на належному рівні господарського комплексу міста, виконанні першочергових заходів щодо мінімізації негативного впливу фінансової кризи на економіку і соціальну сферу м.Чернігова та продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, які негативно впливають на соціально-економічний стан міста.

2. Управлінню економіки міської ради (Максименко Л.В.):

2.1. Посилити контроль за станом погашення заборгованості з виплати заробітної плати. З цією метою розробити графіки її погашення;

2.2. Забезпечити контроль за ефективністю роботи підприємств комунальної власності міської ради;

2.3. Координувати роботу структурних підрозділів міської ради у напрямку впровадження енергозберігаючих заходів та надавати їм необхідну консультативну допомогу;

2.4. Забезпечити розробку Програми підвищення ефективності використання енергоресурсів у бюджетній сфері м. Чернігова;

2.5. Забезпечити тісну співпрацю з промисловими підприємствами міста задля спільного пошуку шляхів виходу із кризової ситуації.

3. Фонду комунального майна міської ради (Буцко О.В.) забезпечити своєчасність та повноту надходжень коштів до міського бюджету від приватизації та оренди майна.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Бистров В.Е.) спільно з державною податковою інспекцією у м. Чернігові (Уляненко Ф.М.) забезпечити:

4.1. Якісне виконання доходної частини бюджету міста;

4.2. Безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу;

4.3 Контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, помісячними розписами асигнувань. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення.

5. Міському центру зайнятості (Зевченко О.О.):

5.1. Спрямовувати роботу на зменшення дисбалансу між професійно-кваліфікаційним складом безробітних і потребами роботодавців, для чого забезпечити професійну підготовку та перепідготовку 730 осіб, розширивши при цьому обсяги навчання під конкретні замовлення роботодавців та за спеціальностями, орієнтованими на організацію безробітними власної справи, навчання і стажування безпосередньо на виробництві;

5.2. Збільшити обсяги надання послуг підприємствам, організаціям та установам міста шляхом розширення практики індивідуального підбору кадрів на замовлення, створення не менше 155 робочих місць за рахунок надання дотацій роботодавцям;

5.3. Забезпечити широке інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних з метою найбільш повного задоволення їхніх потреб у кадрах необхідної кваліфікації.

5.4. Продовжити залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах і до кінця року залучити до цих робіт не менш ніж 940 незайнятих громадян.

6. Управлінню торгівлі та послуг міської ради (Шевчук О.В.):

6.1. Забезпечити підтримку місцевого товаровиробника, сприяти розширенню присутності товарів місцевого виробництва у торгівельній мережі міста. Сприяти активізації продажу продукції місцевого виробництва та своєчасності розрахунків за неї;

6.2. З метою посилення контролю за сплатою ринкового збору та повнотою перерахування до міського бюджету провести інвентаризацію торгових місць на всіх ринках міста;

6.2. Вжити заходів щодо поліпшення інформаційно-консультаційного забезпечення підприємців з питань здійснення господарської діяльності;

6.3. Спільно з правоохоронними органами продовжувати роботу стосовно ліквідації стихійної торгівлі на вулицях міста;

6.4. Впроваджувати заходи щодо покращання якості та організації харчування у закладах ресторанного господарства, підвищення рівня професійної майстерності фахівців.

7. Управлінню інвестицій і туризму міської ради (Бурдов В.К.):

7.1. Забезпечити поширення інформації про інвестиційні та туристичні можливості міста Чернігова на регіональному, державному та міжнародному рівнях;

7.2. Сприяти активізації роботи підприємств міста щодо технологічного оновлення виробництва, націлювати керівників господарюючих суб’єктів на розроблення перспективних інноваційно-інвестиційних проектів та підготовку їх для участі у конкурсах з метою залучення інвестицій;

7.3. Спільно із управлінням житлово-комунального господарства міської ради (Антошин В.Л.) забезпечити надання необхідних вихідних даних для підготовки проектно-кошторисної документації із будівництва сміттєпереробного заводу.

7.3. Продовжити розробку нових оглядових екскурсійних маршрутів.

8. Управлінню архітектури та містобудування міської ради (Павлінська Л.В.) з метою подальшої реалізації Генерального плану міста, забезпечення раціонального використання територій, вирішення містобудівних завдань щодо комплексної забудови міста та приведення існуючих місцевих правил забудови до діючого законодавства України в галузі містобудування і землекористування: 

9.1. Підготувати та винести на розгляд міської ради зміни та доповнення до рішення міської ради від 31 травня 2007 року «Про Правила забудови та використання території м. Чернігова (коригування)» (сімнадцята сесія п’ятого скликання) зі змінами та доповненнями (26 сесія, 34 сесія, 36 сесія 5 скликання);

9.2. Провести громадські обговорення та винести на розгляд міської ради:

9.2.1. Детальний план території району П’яти кутів;

9.2.2. Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина»;

9.2.3. Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Кордівка» з міським парком.

10. Управлінню земельних ресурсів (Титаренко Ю.В.) забезпечити:

10.1. Підготовку Переліку земельних ділянок для проведення аукціонів з набуття права оренди земельних ділянок або їх викупу відповідно до вимог чинного законодавства;

10.2. Підготовку проектів рішень міської ради щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості;

10.3. Проведення роботи щодо встановлення розміру орендної плати у діючих та щойно укладених договорах оренди земельних ділянок відповідно до діючого законодавства у розмірі не менше 3 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

11. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Антошин В.Л.): 

11.1. З метою безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, забезпечення якісного освітлення всіх районів міста, виконати заходи, передбачені Програмою освітлення міста Чернігова на 2008-2011 роки;

11.2. Здійснити заходи з енергозбереження при експлуатації мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій та житлових будинків відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації;

11.3. Забезпечити виконання Програми модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді міста Чернігова на 2008-2015 роки;

11.4. Забезпечити своєчасний та якісний ремонт дорожнього покриття, надійну роботу мереж зливової каналізації;

11.5. Для вдосконалення безпеки руху транспорту та пішоходів забезпечити виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008-2011 роки;

11.6. Вжити всіх можливих заходів щодо недопущення підтоплення мікрорайонів міста;

11.7. Забезпечити моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких промислових відходів та сміттєзвалища м. Чернігова біля с. Масани;

11.8. Розпочати реалізацію проекту „Реконструкція шахтного водоскиду у гирлі р. Стрижень у м. Чернігові”;

11.9. Забезпечити проведення природо оздоровчих робіт в рекреаційних зонах міста;

11.10. Забезпечити здійснення контролю за санітарно-екологічним станом міста, спрямованого на попередження, виявлення та припинення порушень „Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста Чернігова”, природоохоронного законодавства;

11.11. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху громадського та автомобільного транспорту та створення належної туристично-сервісної інфраструктури розпочати роботу зі встановлення знаків дорожнього орієнтування.

12. Управлінню транспорту і зв’язку міської ради (Воронін В.В.):

12.1. Оптимізувати мережу маршрутів міського пасажирського транспорту і транспортної інфраструктури міста, здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

12.2. Спільно з перевізниками всіх форм власності продовжити роботу  щодо оновлення рухомого складу пасажирського транспорту в місті автобусами великої та середньої місткості, більш сучасними моделями автобусів малої місткості та їх сертифікації;

12.3. Спільно з управлінням капітального будівництва міської ради (Маляренко О.І.) продовжити роботи щодо проведення контактної лінії по вулиці Незалежності та будівництва заїзних кишень для громадського транспорту у межах бюджетного фінансування;

12.4. Організувати перевезення жителів міста у весняно-літній період до садово-городніх масивів, розташованих на околицях міста;

12.5. Організувати перевезення жителів міста до кладовищ у пасхальні, поминальні та святкові дні 1 і 9 травня, приділивши особливу увагу пасажирським перевезенням до кладовища Яцево.

12.6. Продовжити роботу щодо впровадження нових технологій у сфері телекомунікаційних послуг.

13. Управлінню капітального будівництва міської ради (Маляренко О.І.):

13.1. Забезпечити повне освоєння коштів, що будуть передбачені у бюджеті міста на 2010 рік на реалізацію інвестиційних програм у галузі будівництва, у т.ч. Програми реконструкції (відновлення) покрівель житлових будинків;

13.2. Розробити проектно-кошторисну документацію із будівництва дитячого садочка у мікрорайоні Масани;

13.3. Розпочати реалізацію проекту із будівництва доступного житла по вул. Незалежності №14 у житловому мікрорайоні Масани.

14. Управлінню освіти міської ради (Купріяненко В.П.):

14.1. Сприяти оновленню матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази дошкільної, середньої загальної та позашкільної освіти;

14.2. Спільно з управлінням економіки міської ради (Максименко Л.В.) продовжити розроблення системи енергетичного менеджменту в управлінні освіти міської ради;

14.3. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів розробити відповідні проекти для реалізації у поточному році;

14.4. Разом з управлінням торгівлі та послуг міської ради (Шевчук О.В.) та комунальним підприємством ”Шкільне” Чернігівської міської ради (Смирнов С.М.) продовжити роботу щодо забезпечення школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням із впровадженням нових технологій приготування їжі та форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернігова;

14.5. Продовжити розширення мережі дошкільних навчальних закладів та збільшення охоплення дітей суспільним вихованням.

15. Управлінню охорони здоров'я міської ради (Бойко Ю.І.):

15.1. Створити амбулаторію на засадах загальної практики – сімейної медицини для  надання медичної допомоги жителям мікрорайону Масани;

15.2. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів розробити відповідні проекти для реалізації у поточному році;

15.3. Завершити ремонтні роботи приміщень дитячої поліклініки №1 Чернігівської міської ради.

16. Управлінню культури міської ради (Васюта О.П.):

16.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених міською комплексною Програмою ”Культура і мистецтво Чернігова. 2003-2010 роки”;    16.2. Забезпечити проведення на належному рівні міських фестивалів культури і мистецтв та конкурсів;

16.3. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів розробити відповідні проекти для реалізації у поточному році.

17. Відділу по фізичній культурі та спорту міської ради (Стецько О.М.):

17.1. Сприяти подальшому удосконаленню існуючої матеріально-спортивної бази міста;

17.2. Продовжити роботу щодо залучення населення міста до активних занять фізичною культурою і спортом;

17.3. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів розробити відповідні проекти для реалізації у поточному році;

17.4. Забезпечити створення належних умов для проведення ефективної навчально-спортивної роботи у підвідомчих дитячо-юнацьких спортивних школах.

18. Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Голуб В.Л.): 

18.1. Сприяти забезпеченню поступової профілізації клубів за місцем проживання комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради

18.2. Сприяти забезпеченню оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку не менше, ніж 50% від загальної кількості дітей у місті влітку 2010 року.

19. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Сердюк О.С.) спільно зі службами у справах дітей Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад (Сенькович М.О., Глиняний О.І.) активізувати роботу, спрямовану на розвиток у місті мережі прийомних сімей.

20. Новозаводській та Деснянській районним у м. Чернігові радам (Глиняний О.І., Сенькович М.О.):

8.1. Посилити контроль згідно з вимогами законодавства та повноваженнями органів місцевого самоврядування, щодо:

20.1.1. своєчасності виплати заробітної плати та стану дотримання законодавства про працю підприємствами, організаціями та установами;

20.1.2.  зменшення недоїмки до Пенсійного фонду;

20.2. Продовжити створення у житлових будинках підвищеної поверховості безпечних умов проживання щодо вимог протипожежної безпеки в рамках реалізації Програми „Безпечне житло” на 2006-2010 роки”;

20.3. Ефективно використовувати бюджетні кошти, передбачені на благоустрій міста;

20.4. Продовжити роботу із підтримки, забезпечення потреб інвалідів та ветеранів війни;

20.5. Активно сприяти оздоровленню, захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та таких, що опинилися у складних життєвих обставинах, впровадженню сімейних форм влаштування дітей, які залишились без батьківської опіки;

20.6. Продовжити практику цільових рейдів з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

21. Відділу зв’язків з громадськістю міської ради (Соломаха І.Г.) забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації діяльності виконавчого комітету міської ради у напрямку соціально-економічного розвитку міста.

22. Посилити персональну відповідальність голів районних у місті Чернігові рад, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників міських органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, за оперативне реагування на звернення громадян, на цілеспрямоване розв’язання їхніх обґрунтованих вимог. Першочергово звертати увагу на вирішення соціальних проблем пільгових категорій громадян та інших соціально незахищених верств населення.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

 

Міський голова                                                                                               О.В.Соколов 

Заступник міського голови -
       керуючого справами виконкому                                                                С.Г.Віхров


Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: [email protected]
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.